Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

138 podmiotów otrzyma dofinansowanie w ramach „Programu Wsparcia Edukacji” na łączną kwotę 10 mln zł

138 podmiotów otrzyma dofinansowanie w ramach „Programu Wsparcia Edukacji” na łączną kwotę 10 mln zł

Program skierowany był do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania. Na realizację programu MEiN przeznaczyło 10 mln zł.

Wyniki konkursu

W ramach poszczególnych modułów dofinansowanie otrzymały:

Innowacyjna edukacja – 42 podmioty na kwotę 3 480 000,00 zł, w tym:

 • 22 fundacje – 1 950 000,00 zł
 • 18 stowarzyszeń – 1 330 000,00 zł
 • 2 inne podmioty – 200 000,00 zł;

Edukacja patriotyczna – 52 podmioty na kwotę 3 990 000,00 zł, w tym:

 • 28 fundacji – 2 140 000,00 zł,
 • 18 stowarzyszeń – 1 280 000,00 zł,
 • 6 innych podmiotów – 570 000,00 zł;

Edukacja poprzez sport – 42 podmioty na kwotę 2 530 000,00 zł, w tym:

 • 10 fundacji – 675 000,00 zł,
 • 29 stowarzyszeń – 1 655 000,00 zł,
 • 3 inne podmioty – 200 000,00 zł.

W ramach poszczególnych modułów można było uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

 • „Innowacyjna edukacja” – od 50 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja patriotyczna” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł;
 • „Edukacja poprzez sport” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł.