Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

190 małych studentów rozpoczęło naukę na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym

190 małych studentów rozpoczęło naukę na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym

Już po raz kolejny uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych będą mogli przekonać się, że nauka to świetna przygoda. Mali studenci Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego będą spotykać się na Politechnice Białostockiej w cyklu weekendowych spotkań, by zgłębiać wiedzę m.in. z dziennikarstwa radiowego, nauk technicznych czy sztuki.

Rekrutacja trwała 16 sekund. W tak krótkim czasie napłynęła wystarczająca liczba zgłoszeń. Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2022/2023, podczas której wręczono indeksy małym studentom, odbyła się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Dla słuchaczy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego przygotowano ciekawą ścieżkę zdobywania wiedzy. Będą oni nie tylko uczestniczyli w wykładach, ale również uczyli się, jak praktycznie zastosować zdobyte umiejętności. W roku akademickim 2022/2023 zaplanowano realizację 15 zajęć poświęconych różnym dziedzinom wiedzy.

O Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym

Celem działania PUD jest angażowanie dzieci i młodzieży w różne projekty, dzięki którym będą poszerzać swoją wiedzę w interesujących ich dziedzinach. Organizowane warsztaty umożliwią rozwijanie pasji, pobudzą do kreatywnego działania. Od początku działania PUD w zajęciach udział wzięło ponad 1700 uczestników.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa, która obejmuje Uniwersytety Dziecięce funkcjonujące w Politechnice Białostockiej, należą do nich:

  • Augustowski Uniwersytet Dziecięcy
  • Białostocki Uniwersytet Dziecięcy
  • Bielski Uniwersytet Dziecięcy
  • Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy
  • Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy
  • Sokólski Uniwersytet Dziecięcy
  • Grajewski Uniwersytet Dziecięcy

Zdjęcie: Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka