Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

40 mln zł na rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

40 mln zł na rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

Poznaliśmy wyniki pierwszej edycji programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Zgłoszono ponad 570 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymają 42 projekty na łączną kwotę prawie 40 mln zł.

Założenia programu

Celem nowego programu MEiN „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” jest:

  • wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania,
  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
  • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

W ramach programu wnioskodawca mógł złożyć wniosek na dotację celową na kwotę od 50 tys. zł do 5 mln zł na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  • zakupem nieruchomości,
  • budową obiektu,
  • dostosowaniem obiektu,
  • zakupem wyposażenia.

Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Program był skierowany do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Wyniki naboru

Dodatkowe rozstrzygnięcie w związku z rezygnacjami i oszczędnościami 27.12.2022 r.

Zestawienie wniosków z pozytywną oceną formalną