Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Aktywna tablica”, czyli nowoczesne technologie w edukacji – relacje ze szkół

„Aktywna tablica”, czyli nowoczesne technologie w edukacji – relacje ze szkół

Tablice i monitory interaktywne, komputery, narzędzia do terapii, projektory UST, głośniki, roboty programowalne, kamery konferencyjne to tylko niektóre pomoce dydaktyczne, które szkoły mogą zakupić z programu „Aktywna tablica”. Wyposażenie wspiera rozwijanie pasji młodych ludzi, ułatwia przekazywanie wiedzy i pomaga zdobywać nowe kompetencje.

„Aktywna tablica” w polskich szkołach i placówkach

Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie to jedna z wielu placówek, która zakupiła pomoce dydaktyczne do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Narzędzia multimedialne wykorzystywane w codziennej pracy z podopiecznymi są kluczowe w utrwalaniu prawidłowej artykulacji na zajęciach logopedycznych. Wspierają również ćwiczenia z wielu innych obszarów, np. koordynacji wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności kategoryzowania czy poszerzania słownictwa. Jak podkreślają pedagodzy, nowoczesne technologie to dobry sposób, by połączyć zabawę i naukę.

Program dotarł również do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. Dzięki niemu nauczyciele mogą zaprezentować materiał dydaktyczny w lepszej jakości niż zapewnia to tradycyjny rzutnik. Uczniowie piszą, rysują, przeciągają i manipulują elementami na tablicy interaktywnej, co jeszcze mocniej angażuje ich w proces uczenia się. Nauczyciele zaznaczają, że młodzież chętniej ze sobą współpracuje i lepiej odnajduje się w grupie, m.in. wideokonferencjom i webinariom. Zakupione wyposażenie pozwala im także pracować na wcześniej opracowanych materiałach, np. w programie Canva (mapa myśli, tabele, grafy, osie czasu) i tworzyć plansze interaktywne podczas lekcji.

Wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. do wyświetlania filmów podczas lekcji, utrwalania materiału, nauki piosenek, układów tanecznych i ćwiczeń fizycznych. Wyposażenie ułatwia również dostęp do dzieł kultury (ekranizacje lektur, profesjonalne wykonania utworów literackich i muzycznych, spektakle on-line). Nauka z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego pozwala rozbudzić w uczniach nie tylko zaciekawienie tematami lekcji, ale nade wszystko rozwinąć ich kreatywność, rozpoznać pasje i zainteresowania. Dzięki interaktywnym pomocom młodzi ludzie mają poczucie sprawczości, co bardziej motywuje ich do pracy.

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce korzystają z dwóch interaktywnych monitorów dotykowych, m.in. do programowania zestawów Lego czy poszukiwania informacji w encyklopediach i słownikach multimedialnych.

Interaktywne pomoce dydaktyczne trafiły też do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach i są wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, wyrównawczych oraz rewalidacyjnych. Uczniowie rozwiązują różnorodne zadania, oglądają filmy edukacyjne, słuchają piosenek i biorą udział w zajęciach muzycznych. Pedagodzy podkreślają, że sprzęty multimedialne oddziałują na różne zmysły uczniów (wzrok, słuch, dotyk) i w znaczący sposób wpływają na jakość nauczania. Nauczyciele natomiast za pomocą dostępnych narzędzi tworzą bazę dydaktyczną oraz własne materiały lekcyjne, które w łatwy sposób mogą udostępniać innym.

W Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu zakupiony sprzęt jest wykorzystywany m.in. podczas uroczystości szkolnych, organizacji konkursów przedmiotowych, przygotowania pogadanek tematycznych oraz przedstawień szkolnych. Interaktywne tablice doskonale sprawdzają się też w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach nauczycieli.

Z dofinansowania w ramach programu skorzystał również Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, który zakupił dla swojej placówki podłogę interaktywną SmartFloor, laptopy oraz specjalistyczne oprogramowanie. Wyposażenie to wspiera codzienną pracę logopedów i rehabilitantów.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspomaganie wszechstronnego rozwoju

Głównym celem programu jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Umożliwia on stworzenie w placówkach edukacyjnych przestrzeni do nauki i stymulowania rozwoju młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program wspiera wyrównywanie szans edukacyjnych.

W 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację programu przeznaczy 60 mln zł. Łączny budżet na lata 2020-2024 to 290 mln zł.