Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Laboratoria Przyszłości” i „Aktywna tablica” – budujemy kompetencje przyszłości, budząc kreatywność i pasje uczniów

„Laboratoria Przyszłości” i „Aktywna tablica” – budujemy kompetencje przyszłości, budząc kreatywność i pasje uczniów

Programy „Laboratoria Przyszłości” i „Aktywna tablica” na dobre zagościły w polskich szkołach. Wyposażenie zakupione dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwala uczniom zdobyć konkretne umiejętności, rozwinąć talenty, odnaleźć pasje,