Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

40 mln zł na rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

40 mln zł na rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

Poznaliśmy wyniki pierwszej edycji programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i