Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Blisko 13,5 tys. nowych książek dla przedszkoli i bibliotek szkolnych w województwie opolskim

Blisko 13,5 tys. nowych książek dla przedszkoli i bibliotek szkolnych w województwie opolskim

W 2021 r. księgozbiór bibliotek szkolnych w województwie opolskim powiększył się o prawie 8 800 (8 787) nowych pozycji. Ze wsparcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 skorzystały także przedszkola, które zakupiły ponad 4 600 (4 629) nowych książek. Są wśród nich zarówno książki w wersji papierowej, jak i elektronicznej oraz audiobooki.


Ze wsparcia z NPRCz 2.0 w 2021 r. skorzystało 30 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza prawie 2,7 tys. dzieci. W większości przedszkola kupowały książki w wersji papierowej – blisko 4,5 tys. (4 485) pozycji. Warto podkreślić, że księgozbiór tych placówek powiększył się także o 133 audiobooki.

Dofinansowanie trafiło również do 26 szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego. Uczy się w nich prawie 5 tys. (4 889) uczniów. Ponad 40 proc. zakupionych książek to lektury szkolne. W ramach NPRCz 2.0 sfinansowano również zakup m.in.: laptopa, czytnika e-booków, drukarki, oprogramowania oraz wyposażenia biblioteki.

Szkoły i placówki uczestniczące w programie realizowały przedsięwzięcia promujące czytelnictwo. Były wśród nich konkursy recytatorskie i plastyczne, warsztaty oraz zajęcia literackie.

Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz wsparcie bibliotek to cel Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0). Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje priorytet 3, w ramach którego możliwy jest:

  • zakup nowości do placówek wychowania przedszkolnego (kierunek interwencji 3.1),
  • zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (kierunek interwencji 3.2).