Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Chat GPT – materiał dla nauczycieli

Chat GPT – materiał dla nauczycieli

Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat. Wpływa na nasza naszą codzienność – pracę, naukę, odpoczynek. Obecnie rosnącą popularnością cieszy się Chat GPT, z którego coraz chętniej korzystają także uczniowie. Odpowiadając na potrzeby i wątpliwości nauczycieli związane z rozwojem sztucznej inteligencji, przygotowaliśmy zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Można je znaleźć na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.   

Czym jest chat GTP?

Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym. Narzędzie może istotnie zmienić oblicze polskiej edukacji dzięki zdolności dostarczania precyzyjnie spersonalizowanej wiedzy.

Pomimo pewnych niedoskonałości chat GPT jest coraz częściej wykorzystywany przez uczniów, m.in. w przygotowywaniu pracy domowej. Tym samym nauczyciele mierzą się z istotnym wyzwaniem – jak oceniać prace, które mogą być tworzone całkowicie lub w bardzo dużym stopniu przez sztuczną inteligencję.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli

Jedną z pierwszych pomocy dla nauczycieli jest artykuł „Chat GPT w szkole – szanse i zagrożenia”, który zawiera m.in. informacje o tym, czym jest Chat GPT, jak wpływa na edukację i jakie niesie ze sobą zagrożenia. Tekst zawiera wskazówki, które pomogą nauczycielom rozpoznać, czy praca domowa została przygotowana samodzielnie.

Materiał został poddany badaniu zgodności z potrzebami nauczycieli. Wyniki posłużą do przygotowania kompleksowych rozwiązań wykorzystujących narzędzia cyfrowe, takie jak bazy wiedzy, strony internetowe, mechanizmy tzw. najczęściej zadawanych pytań i inne formy interaktywnego wsparcia nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dostępnym na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. W serwisie znalazły się także inne materiały edukacyjne przegotowane przez ekspertów.

Działanie jest realizowane w ramach polityki rozwoju AI w Polsce przyjętej przez Radę Ministrów w 2020 r.

Grupa „AI w Edukacji”

Aby wesprzeć nauczycieli w ich pracy, utworzyliśmy grupę roboczą „AI w Edukacji”. W ramach zespołu Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska, Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN Mateusz Rafał oraz Zastępca Dyrektora ds. Cyfryzacji Edukacji i Nauki w Instytucie Badań Edukacyjnych Michał Przymusiński omawiają temat wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji, m.in. z kluczowymi liderami opinii Microsoft i Microsoft dla Edukacji. Grupa jest otwarta na współpracę z ekspertami zainteresowanymi tematyką sztucznej inteligencji.

W efekcie tych działań w Instytucie Badań Edukacyjnych został uruchomiony proces badania potrzeb nauczycieli i dopasowywania rozwiązań do ich oczekiwań.