Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Czy wiecie, że jest w Polsce instytucja, która zatrudnia olimpijczyków?

Czy wiecie, że jest w Polsce instytucja, która zatrudnia olimpijczyków?

Sieć badawcza Łukasiewicz przygotowała specjalną ofertę pracy dla finalistów i laureatów krajowych olimpiad przedmiotowych. To pomysł, aby przyciągnąć młode talenty i zachęcić najzdolniejszych uczniów do podążania ścieżką kariery naukowej.

Program #Olimpijczycy obejmuje pięć dziedzin nauk ścisłych – nauki fizyczne, biologiczne, chemiczne, a także matematykę i informatykę. Na uczniów czeka 29 ofert pracy przygotowanych przez 12 instytutów Łukasiewicza.

Pierwszy olimpijczyk dołączył do Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny już w sierpniu. Kolejni młodzi ludzie będą zatrudniani od listopada. Pełnoletni olimpijczycy będą mogli pracować na stanowisku obsługi ds. wsparcia prac badawczych. Forma pracy – stacjonarna, zdalna lub hybrydowa – będzie uzależniona od charakteru zadań oraz regulaminu pracy poszczególnych instytutów.

Uczestnicy programu Łukasiewicza będą mogli liczyć na pomoc mentora. Opiekun będzie wyznaczał zadania do realizacji oraz wspierał merytorycznie i organizacyjnie w ich efektywnym wykonywaniu. Mentor przygotuje plan pracy oraz będzie wyznaczał kierunki działań rozwojowych. Jego zadaniem będzie również wsparcie w wyborze dalszych kierunków rozwoju, a także ocena pracy i postawy olimpijczyka. Na zakończenie 6-miesięcznej współpracy mentor zarekomenduje olimpijczykowi oraz pracodawcy ścieżkę rozwoju.

Dalsza współpraca będzie uzależniona od oceny pracy i rekomendacji mentora. Dla olimpijczyków, którzy będą chcieli kontynuować współpracę, zostanie przygotowana specjalna oferta przedłużenia umowy, gwarantująca udział w ciekawych projektach badawczych i możliwe współfinansowanie kosztów dalszej nauki.

Celem pilotażowej edycji Programu Olimpijczycy jest zainteresowanie ofertą rekrutacyjną Łukasiewicza najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce. Projekt pozwoli również ocenić gotowość i otwartość młodych ludzi na podążanie ścieżką kariery naukowej.