Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Czy wiesz, że w każdej szkole podstawowej w Polsce jest drukarka 3D?

Czy wiesz, że w każdej szkole podstawowej w Polsce jest drukarka 3D?

Nie tylko w drukarki 3D, ale także w mikrokontrolery z sensorami i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań czy stacje lutownicze jest wyposażona każda szkoła podstawowa w Polsce. To efekt programu „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu ponad 3 mln uczniów z ponad 15 tys. placówek może doskonalić swoje talenty, w nowoczesny sposób prezentować zdobytą wiedzę i rozwijać kompetencje przyszłości. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 1,2 mld zł. Tak właśnie otwieramy drzwi do szkoły przyszłości.

„Laboratoria Przyszłości” – największa inwestycja w nowoczesną edukację

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki jest jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi sprawnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dbamy o to, by uczniowie zdobywali kompetencje, które pozwolą im efektywnie rozwijać się, a także odnaleźć się na rynku pracy po zakończonej edukacji. Stwarzamy przestrzeń kreatywnego tworzenia, eksperymentowania, rozbudzania ciekawości i odkrywania talentów.

Dlatego zmieniamy oblicze polskiej szkoły. Wprowadzamy kolejne programy edukacyjne, które nie tylko w sposób teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny przygotowują uczniów do dorosłego życia i dają podstawę dla dalszej nauki i kariery zawodowej. Temu właśnie służą „Laboratoria Przyszłości”.

W ramach programu wszystkie szkoły podstawowe w Polsce (samorządowe i niesamorządowe) oraz polskie szkoły za granicą (w sumie ponad 15 tys. szkół) zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt technologiczny, m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, nowoczesne lutownice i studia nagrań, okulary VR, roboty, narzędzia techniczne, mikroskopy, teleskopy i sprzęt kulinarny i wiele innych.

Dyrektorzy szkół mogli wybierać sprzęt, w który zostały wyposażone kierowane przez nich szkoły. Katalog kilkuset pozycji został podzielony na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić w inny sposób) oraz dodatkowego (które mogły być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną). Przy tworzeniu katalogu współpracowaliśmy z naukowcami, praktykami nauczania, polską branżą EdTech i innymi ekspertami.

Chcemy, aby to wyposażenie było dostępne dla uczniów na wszystkich zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, np. kółkach zainteresowań.

Założenia programu

„Laboratoria Przyszłości” to ogromny skok w zakresie unowocześnienia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego oraz rozwijania kompetencji przyszłości, czyli współpracy, krytycznego myślenia, kreatywności i komunikacji. To umiejętności, które będą młodym Polakom potrzebne w pracy, często w zawodach, które nawet jeszcze nie istnieją.

„Laboratoria Przyszłości” opierają się na tzw. kierunkach STEAM (ang. science, technology, engineering, art, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami.

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego

 • potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu:
 • umiejętności manualnych i technicznych,
 • umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
 • zdolności myślenia matematycznego,
 • umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
 • umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • pracy zespołowej,
 • dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy.

Mobile Laboratoria Przyszłości

Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości (MLP). Od 1 września 2022 r. ponad 125 tys. uczniów w 2077 szkołach skorzystało z zajęć prowadzonych przez edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. To przeszło 17 tys. zrealizowanych godzin lekcyjnych przez 16 wojewódzkich ekip, które łącznie przejechały 640 tys. kilometrów, by dotrzeć do niemal wszystkich powiatów. Głównym celem projektu była prezentacja możliwości wykorzystywania nowoczesnych sprzętów zapewnionych szkołom podstawowym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Mobilne Laboratoria Przyszłości to połączenie nauki z zabawą, a w szczególności kompetencji 4K (kooperacja, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie).

Wirtualne Laboratoria Przyszłości

Trwa pilotażowy projekt Wirtualne Laboratoria Przyszłości. Dzięki niemu już wkrótce uczniowie szkół ponadpodstawowych zyskają dostęp do najnowocześniejszego, profesjonalnego oprogramowania oraz dużych mocy obliczeniowych.

Wirtualne Laboratoria Przyszłości to:

 • darmowy dostęp dla szkół do najnowszego, profesjonalnego oprogramowania,
 • duże moce obliczeniowe do użytku edukacyjnego,
 • indywidualna przestrzeń dla każdego ucznia i nauczyciela.