Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności

Cel wstępnego programu badań

W ramach programu zostały przeprowadzone nieinwazyjne badania okulistyczne, m.in. ocena obrazu oka na postawie zdjęć cyfrowych. Ich wyniki były przetwarzane z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. Pozwoliło to kompleksowo analizować dane medyczne i szybko ustalić ewentualne ryzyko występowania zmian patologicznych. U uczniów ze stwierdzoną wadą zostało wdrożone leczenie okulistyczne. Dzięki programowi uzyskamy szczegółowe informacje o występowaniu krótkowzroczności i innych wad wzroku.

Kogo objął program pilotażowy?

Badania przesiewowe zostały przeprowadzane w grupie 900 dzieci z klas I-III z lubelskich szkół, tj. 300 uczniów z Lublina, 300 z gminy miejskiej, 300 z gminy wiejskiej z obszaru woj. lubelskiego.

Zespół badawczy zaprosił wybrane szkoły do programu. Dyrektor placówki otrzymał informacje o warunkach programu i zasadach przeprowadzania badań, które po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, zostały prowadzone na terenie szkoły w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. W przypadku zdiagnozowania wady lub innych zaburzeń wzorku rodzice otrzymali informację o konieczności zgłoszenia się do poradni okulistycznej.

Działania edukacyjne

Badania przesiewowe w szkołach zostaną połączone z akcją edukacyjną skierowaną do szkół w regionie. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przeprowadzili cykl spotkań z nauczycielami i rodzicami uczniów zgłoszonych do badania. Spotkania były szansą na zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki i higieny narządu wzroku oraz okazją do zwrócenia uwagi na konieczność podejmowania działań profilaktycznych i diagnostycznych zapobiegających wadom wzroku.

Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły wypracowaniu wniosków dotyczących występowania krótkowzroczności oraz innych wad wzorku wśród uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną.

Problem krótkowzroczności wśród uczniów

Krótkowzroczność to istotny problem zdrowotny, który dotyka coraz młodszych uczniów i postępuje najbardziej w wieku szkolnym. Jest czynnikiem ryzyka rozwoju wielu poważnych chorób okulistycznych. U dzieci, które spędzają większość dnia w zamkniętych pomieszczeniach przed ekranem komputera lub telewizora, krótkowzroczność występuje zdecydowanie częściej.

Okres pandemii, w którym uczniowie większość roku szkolnego spędzili w domu na nauczaniu zdalnym, może nasilić występowanie krótkowzroczności. Brakuje informacji o liczbie dzieci z tą wadą wzorku w Polsce. Jest ona często rozpoznawana przypadkowo i dość późno.