Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 – znamy wyniki!

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 – znamy wyniki!

Trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe oraz trzy szkoły ponadpodstawowe to laureaci tegorocznego konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowanego z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji w 2023 r. Serdecznie gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w inicjatywie MEiN w kolejnych latach!

Założenia konkursu

W konkursie uczestniczyły przedszkola, szkoły i placówki, które wcześniej zgłosiły swój udział w przedsięwzięciu jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono te placówki, które wykazały się najlepszym pomysłem na zorganizowanie DNTE.

Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in.

 • zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką DNTE,
 • ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu,
 • stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji,
 • atrakcyjność wykonania relacji.

Laureaci konkursu

Konkurs był organizowany w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe.

Kategoria I – przedszkola

 • Niepubliczne Przedszkole „AKADEMIA Malucha” w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Komorowskich 97;
 • Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. M. Dąbrowskiej 10;
 • Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 12a.

Kategoria II – szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 37;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie, 98-290 Warta, Ustków 26;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Hirszfelda 1.

Kategoria III – szkoły ponadpodstawowe i placówki

 • Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie, 35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7;
 • Technikum nr  8  w Sosnowcu Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13;
 • Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul Bankowa 8.

Informację o terminie i miejscu podsumowania konkursu przekażemy laureatom na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu do konkursu.