Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Dziesiąta SOWA już otwarta! W Jarocinie powstała kolejna Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Dziesiąta SOWA już otwarta! W Jarocinie powstała kolejna Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Muzeum Regionalne w Jarocinie to kolejne miejsce, w którym powstała Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). W uroczystym otwarciu małego centrum nauki uczestniczył Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec.

SOWA w Jarocinie

Dziesiąta już Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) powstała na terenie Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Odwiedzający mogą zwiedzać interaktywną wystawę (15 eksponatów) oraz korzystać z przestrzeni warsztatowej (Majsternia), która służy swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich. Wystawa obejmuje różne dziedziny nauki, dzięki czemu zwiedzający mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody, takie jak: ruch, światło czy ludzki organizm.

W uroczystym otwarciu Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Jarocinie uczestniczył Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec, który odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki. Szef MEiN zaznaczył, że SOWA w Jarocinie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego, zwłaszcza tym najmłodszym, nową przestrzeń do odkrywania zjawisk przyrody i zdobywania wiedzy w sposób praktyczny.

– Jestem pewien, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz możliwości swobodnego korzystania z eksponatów stwarzamy dzieciom i młodzieży optymalne warunki do odkrywania piękna nauki. Przede wszystkim zaś zwiększymy dostęp do zasobów wiedzy i realnie wpływamy na wyrównanie szans społecznych – napisał Minister Edukacji i Nauki.

Centra nauki w regionach

Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, której celem jest stworzenie małych centrów nauki w mniejszych miastach i miejscowościach (do 150 tys. mieszkańców). Centra powstają przy funkcjonujących już instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych, np. domach kultury, bibliotekach, mediatekach, galeriach sztuki, muzeach. W każdej placówce można zwiedzać interaktywną wystawę oraz uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach naukowych.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania nauką i pokazanie, że nie jest ona jedynie zbiorem faktów, ale sposobem poznawania świata oraz rozbudzania kreatywności. Eksponaty przygotowane przez CNK dotyczą różnych dziedzin nauki. Wystawa ma charakter interdyscyplinarny, a jej uzupełnieniem jest Majsternia. To przestrzeń warsztatowa, w której nie ma gotowych eksponatów. Zwiedzający wybiera z „menu” Majsterni zestaw składający się z zadania do wykonania i pudełka zawierającego potrzebne materiały. Motto przewodnie to: „Myślisz lepiej, niż myślisz”.

Powstaną 32 małe centra nauki

W 32 miejscowościach w Polsce łącznie powstaną małe centra nauki. Całkowity koszt realizacji inicjatywy to prawie 45 mln zł. Do końca 2022 r. planowane jest utworzenie 18 małych centrów nauki. W 2021 r. uruchomiono dwie placówki pilotażowe Strefy, Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.  W roku 2023 zostanie uruchomionych kolejnych 12 małych centrów nauki.

Placówki będą promowały ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu zjawisk otaczającego nas świata.

Fot. P.F. Matysiak