Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

EuroSkills to prawdziwe święto szkolnictwa zawodowego – wywiad z wiceminister Marzeną Machałek

EuroSkills to prawdziwe święto szkolnictwa zawodowego – wywiad z wiceminister Marzeną Machałek

Szkolnictwo zawodowe to zdecydowanie jeden z lepszych wyborów ścieżki zawodowej przez młodych ludzi. Dlatego warto szkolić umiejętności branżowe i przekazywać tę wiedzę dalej. Doskonałą okazją dla młodych ludzi, może zatem okazać się EuroSkills Gdańsk 2023, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Proszę przybliżyć naszym czytelnikom ideę zawodów EuroSkills? Co to za przedsięwzięcie?

Marzena Machałek: EuroSkills to największy na Starym Kontynencie konkurs umiejętności branżowych, który odbywa się co 2 lata. Inicjatywa ma już swoją historię i stałe miejsce w kalendarzu najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w Europie. W zawodach uczestniczą młodzi ludzie do 25. roku życia. To najlepsi z najlepszych – zwycięzcy krajowych eliminacji. W tegorocznej edycji, która odbywa się w Gdańsku, bierze udział prawie 600 najbardziej utalentowanych zawodników z 32 krajów! To naprawdę imponujące liczby. Rywalizują oni w 42 konkurencjach pogrupowanych w sześć kategorii branżowych, takich jak: technologia budowlana, technologia informacyjna i komunikacyjna, transport i logistyka, sztuka i moda, technologia wytwarzania i inżynieria, usługi społeczne. Przewidujemy, że zawody zgromadzą blisko 100 tysięcy osób – uczestników, opiekunów, sędziów, nauczycieli, uczniów, ekspertów związanych z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności, widzów z Polski i za granicy.

Polska po raz pierwszy jest organizatorem tak dużych zawodów. Pierwotnie ubiegaliśmy się o organizację EuroSkills w 2027 r.

Tegoroczne zawody miała organizować Federacja Rosyjska. Wszystko zmieniło się po agresji na Ukrainę. Wówczas Rosji odebrano ten przywilej i zadecydowano o przeniesieniu zawodów do innego kraju. WorldSkills Europe zwróciła się do Niemiec, Luksemburga i Polski o organizację EuroSkills 2023. Wcześniej kraje te wyraziły chęć ubiegania się o organizację zawodów w 2027 roku. Strony zgodziły się, że Polska jest najlepszym kandydatem, aby zostać gospodarzem konkursu w 2023 r. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która realizuje projekt „Euroskills Gdańsk 2023” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Muszę powiedzieć, że podjęliśmy się naprawdę wyjątkowego zadania – zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia w takim krótkim czasie to naprawdę ogromne wyzwanie. Dotychczas kandydaci mieli na to kilka lat. Chcę jednocześnie podkreślić, że organizacja zawodów w Polsce to wyraz uznania dla polskiego systemu kształcenia zawodowego i naszych osiągnięć w tym zakresie. Mamy bogatą ofertę kształcenia, którą dostosowujemy do realiów rynku. Kształcimy w ponad 230 zawodach. Szybko reagujemy na potrzeby pracodawców i systematycznie poszerzamy listę zawodów o te, które są potrzebne na rynku pracy. I tak dla przykładu – w tym roku szkolnym do tej listy dodaliśmy kolejnych 9 zawodów. Są wśród nich m.in.: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, animator rynku książki, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, technik gospodarki odpadami. Nasi absolwenci dobrze odnajdują się na rynku pracy. Według danych Eurostatu odsetek zatrudnionych absolwentów kształcenia zawodowego stale rośnie, z wyjątkiem spadku podczas pandemii. W roku 2022 osiągnął 82 %, czyli cel UE zakładany na 2025 r. Pod tym względem wyprzedzamy Finlandię, Francję, Hiszpanię, Włochy. Lepszy wynik od nas odnotowały m.in. takie kraje jak: Niemcy, Holandia, Szwecja, Węgry, Dania czy Austria.

W czym tkwi specyfika polskiego systemu kształcenia zawodowego?

Polski system kształcenia zawodowego łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcimy zarówno w zawodach przyszłości, np. technik programista, technik animacji filmowej, technik logistyk, jak również podtrzymujemy tradycję kształcenia w tzw. zawodach unikatowych, np. cieśla, pszczelarz, zdun, złotnik jubiler. W odróżnieniu od innych krajów polski system zapewnia pełną drożność kształcenia ogólnego i zawodowego. Nie zamykamy możliwości rozwoju młodym ludziom. Uczeń, który wybiera naukę w szkole branżowej czy technikum, realizuje także kształcenie ogólne. Tym samym może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie podjąć studia. Elastyczny i odpowiadający rynkowi pracy system kształcenia w Polsce sprawia, że nasz kraj wyróżnia się na tle Europy. W 2020 r. mieliśmy 58 % uczniów w kształceniu zawodowym, przy średniej UE na poziomie 52 %. Dla porównania w Niemczech w kształceniu zawodowym było wówczas 59,6 % młodych ludzi, a we Francji i Hiszpanii odsetki te plasowały się na poziomie odpowiednio 39,7 % i 37,1 %. Z kolei w roku szkolnym 2022/2023 kształcenie zawodowe realizowało 58,5 % uczniów. W liceach ogólnokształcących było ich 51,4 %.

W jaki sposób EuroSkills wspiera promocję szkolnictwa zawodowego?

EuroSkills to prawdziwe święto szkolnictwa zawodowego oraz szansa, aby przybliżać młodym ludziom perspektywy związane z rozwojem umiejętności zawodowych i pokazywać edukację branżową jako atrakcyjną ścieżkę rozwoju. Tak jak wspomniałam, większość uczniów wybiera edukację w szkołach branżowych i technikach. Chcemy wzmocnić ten trend, bo nasza gospodarka i rynek pracy potrzebują fachowców – wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Poprzez zawody w Gdańsku chcemy pokazywać młodym ludziom, że fachowcy są poszukiwani na rynku pracy. Dobry zawód to nie tylko gwarancja zatrudnienia i dobrych zarobków, ale także prestiż i uznanie społeczne. EuroSkills wzmacnia i wspiera działania, które na co dzień realizujemy już od kilku lat. To nie tylko reforma kształcenia zawodowego, ale szereg inicjatyw promujących naukę w szkołach branżowych i technikach. EuroSkills Gdańsk 2023 to wreszcie doskonała okazja, żeby zachęcić młodych ludzi do rozwinięcia swojej pasji i wdrożenia się w przyszły zawód.

Ale EuroSkills to nie tylko największy w Europie konkurs umiejętności branżowych. Co jeszcze czeka na uczestników i widzów zawodów?

Wydarzenie rozpocznie widowiskowa ceremonia otwarcia na stadionie, podczas której odbędzie się parada drużyn narodowych. Osoby, które będą obserwowały zawody, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności w strefie w strefie „Try a skill”, przysłuchiwać się panelom dyskusyjnym i zapoznać się z ofertą szkół prezentowaną na targach. Wydarzeniu będzie towarzyszył VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego. Wśród tematów podejmowanych podczas dyskusji będą m.in.: innowacyjna ekonomia czy transformacja cyfrowa. Motto tegorocznej edycji wydarzenia to: „Skills Are the Future”. 9 września zapraszamy z kolei do udziału w ceremonii wręczenia medali. Na koniec warto dodać, że zawody będą także niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywania kontaktów.
Wiceminister Marzena Machałek.