Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Globalna platforma e-learningowa w Polsce – wsparcie uczniów z Ukrainy

Globalna platforma e-learningowa w Polsce – wsparcie uczniów z Ukrainy

Polska jako pierwszy kraj na świecie uruchomiła narzędzie e-learningowe Microsoft i UNICEF z myślą o nauczycielach pracujących z dziećmi-uchodźcami.

Platforma e-learningowa Learning Passport

Learning Passport, platforma e-learningowa firmy Microsoft i UNICEF została dziś oficjalnie zainaugurowana, aby wesprzeć włączenie uchodźców do polskiego systemu edukacji. Polska została pierwszym krajem na świecie, który uruchomił wersję tego narzędzia uwzględniającą kursy z umiejętności radzenia sobie ze stresem, komunikacji międzykulturowej oraz pracy z dziećmi z Ukrainy dotkniętymi traumą wojenną.

Po raz pierwszy platforma została uruchomiona w 2018 r. i teraz jest obecna w 28 krajach świata. Umożliwia ona dzieciom i młodzieży, w tym ze społeczności przesiedlonych lub dotkniętych kryzysem, dostęp do wysokiej jakości edukacji i rozwijanie umiejętności potrzebnych do budowania lepszej przyszłości.

Learning Passport będzie wdrażany w Polsce przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Fundacją SOK. Przedstawiciele tych organizacji wzięli dziś udział w wydarzeniu inauguracyjnym w Warszawie przy udziale ekspertów ds. edukacji z Polski i Ukrainy, a także nauczycieli, uczniów i mediów.

Kursy dostępne na platformie Learning Passport zostały stworzone przez ekspertów w dziedzinie Digital Learning Design z UNICEF oraz trenerów współpracujących z Fundacją SOK. Nowoczesne metody nauczania, interaktywne ćwiczenia i wysokiej jakości materiały wideo sprawiają, że kursy umieszczone na platformie wyróżniają się jakością i przystępnością. Dostęp do platformy i wszystkich kursów jest bezpłatny. Kursy dostępne są w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Kursy dostępne na platformie Learning Passport wspierają nie tylko budowanie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego i pracy z klasą wielokulturową, ale także ich rozwój zawodowy. Ukończenie kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu zatwierdzonego przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– Projekt Learning Passport to warta uwagi platforma e-learningowa w Polsce, która ma służyć wsparciu pracy nauczycieli w edukacji z dziećmi-uchodźcami i umożliwić im lepszą przyszłość. Platforma w ramach swojej struktury jest połączona z Zintegrowaną Platformą Edukacyjną (ZPE). Tworzą łączność dzięki nieograniczonej przestrzeni na narzędzia e-learningowe, bezpłatne materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli ze wszystkich przedmiotów szkolnych oraz aspektów przejrzystości i funkcjonalności strony dla użytkowników.

Dzięki takim narzędziom jak Learning Passport, program rządowy Laboratoria Przyszłości czy nowo powstający portal edukacja.gov.pl stawiamy kolejne kroki w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do budowania lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży. Dziękuję wszystkim zaangażowanym ekspertom ds. edukacji, nauczycielom, uczniom i mediom za udział w tym doniosłym wydarzeniu inauguracyjnym – mówi Mateusz Rafał, dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Nauczyciele mogą korzystać ze wszystkich kursów na platformie Learning Passport we własnym tempie, a także zapisać się na jednodniowe warsztaty, by ćwiczyć i wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Dostępne jest również 3-tygodniowe szkolenie „Spokojna Głowa” prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki. Oferta Learning Passport będzie regularnie rozwijana i dostosowywana do aktualnych potrzeb nauczycieli, nauczycielek oraz dzieci i młodzieży.

W 2023 roku dzięki platformie Learning Passport UNICEF zamierza przeszkolić 8900 nauczycieli i edukatorów, którzy dotrą do 200 tys. dzieci w Polsce. Około 180 tys. dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie uczęszcza obecnie do polskich szkół i przedszkoli. W ponad 85 tys. klas jest co najmniej jeden uczeń-uchodźca.

Możliwość rejestracji na kursy Learning Passport

Więcej o platformie Learning Passport w Polsce