Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych” – raport edukacyjny IPN

„Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych” – raport edukacyjny IPN

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym potrzeb edukacyjnych młodych ludzi i ich oczekiwań w stosunku do edukacji historycznej. Publikacja „Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych” została opracowana na zlecenie Biura Nowych Technologii IPN. Raport został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej wskazano najistotniejsze wyzwania współczesności, także w kontekście edukacji i nowych pokoleń. Druga część dotyczy potrzeb najmłodszych z nich. W raporcie opisane zostały trzy pokolenia: Generacja Alpha, Generacja Z oraz Millenialsi wraz z cechami charakteryzującymi te pokolenia. Wskazano, kim są osoby uczące się, a także jakie są ich potrzeby w zakresie edukacji historycznej.

Trzecia część opisuje profile osób uczących się. Odpowiada na pytania, jakie wartości prezentują wybrane grupy, jakie mają oczekiwania względem rozwiązań i edukacji oraz jak lepiej odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup. Ostatnia, czwarta część raportu przedstawia ścieżki edukacyjne spełniające potrzeby grup z różnych profili.

Badania przeprowadzono na grupie 855 przedstawicieli Milenialsów i Generacji Z oraz na podstawie warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele Generacji Z i Milenialsów z różnych miejscowości i szkół. W raporcie opisano również wnioski wynikające z obserwacji graczy w czasie prapremiery gry komputerowej „Gra Szyfrów”.

Wnioski płynące z raportu wskazują jednoznacznie na potrzebę zaprojektowania nowych ścieżek edukacyjnych. Nowy model powinien być oparty na otwartości i zaangażowaniu, w którym osoba uczona i ucząca się będą aktywnymi stronami wymiany wiedzy.

Dokument powstał we współpracy z Centrum GovTech Polska.

Raport jest dostępny na stronie Biura Nowych Technologii IPN