Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Inicjatywy patriotyczne realizowane przez Dom Kultury w Chełmie

Inicjatywy patriotyczne realizowane przez Dom Kultury w Chełmie

Widowiska, warsztaty i konkursy to tylko wybrane inicjatywy, które angażują i skupiają młodych ludzi w ramach projektu Chełmski Artystyczny Maraton Patriotyczny. Inicjatywa otrzymała dofinansowanie z „Programu Wsparcia Edukacji”. Dzięki środkom z programu młodzi ludzie w całym kraju mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych, które pobudzają aktywność społeczną oraz oferują atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego.

Oto wybrane inicjatywy zrealizowane w ramach projektu Chełmski Artystyczny Maraton Patriotyczny.

Patriotycznie z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie

W Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie w ramach projektu Chełmski Artystyczny Maraton Patriotyczny odbyło się widowisko „Patriotycznie z MDK”.

 

 

Foto: Sabina Englot

Warsztaty Młody Patriota

W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.

Foto: Joanna Sadowska, Justyna Maliszewska

Konkurs plastyczny Młody Patriota

W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny Młody Patriota. Oto kilka z nagrodzonych i wyróżnionych prac:

Warsztaty ceramiczne „Zabytki Chełma”

Warsztaty „Zabytki Chełma” były kolejną inicjatywą zachęcającą młodych do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.

 

Zdjęcia: Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie