Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Inwestycje w oświacie” – nabór wniosków

„Inwestycje w oświacie” – nabór wniosków

Od 18 maja do 30 czerwca można składać wnioski w programie „Inwestycje w oświacie”. W tej edycji dofinansowanie mogą otrzymać zarówno szkoły samorządowe, jak i niesamorządowe na wsparcie trwających inwestycji. Budżet programu w latach 2023-2024 to 95 mln zł.

„Inwestycje w oświacie”

W ramach programu będą udzielane dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  • budową obiektu,
  • dostosowaniem obiektu,
  • zakupem wyposażenia.

Planowane środki na realizację programu:

  • w 2023 r. – 30 mln zł,
  • w 2024 r. – 35 mln zł.

Szczegółowe informacje

„Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”

W ramach programu samorządy mogą otrzymać dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  • budową obiektu,
  • dostosowaniem obiektu,
  • zakupem wyposażenia.

Planowane środki na realizację programu:

  • w 2023 r. – 15 mln zł,
  • w 2024 r. – 15 mln zł.

Szczegółowe informacje