Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Inwestycje w oświacie” w placówkach niesamorządowych w Miejscu Piastowym i Białej Podlaskiej

„Inwestycje w oświacie” w placówkach niesamorządowych w Miejscu Piastowym i Białej Podlaskiej

Znamy już wszystkich beneficjentów programu Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie”. Są wśród nich: Podlaskie Stowarzyszenie Dobra Szkoła, które otrzymało 2 mln zł wsparcia oraz Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła ze wsparciem blisko 3 mln zł. Pozyskane środki pomogą rozbudować infrastrukturę edukacyjną a także wyposażyć placówki, dostosowując je do potrzeb procesu kształcenia.

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej

W pierwszym rozstrzygnięciu programu „Inwestycje w oświacie” wsparcie otrzymało m.in. Podlaskie Stowarzyszenie Dobra Szkoła. Za kwotę 2 mln zł stowarzyszenie wybuduje salę sportową oraz wyposaży zaplecze sportowe.

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym

W ramach drugiego rozstrzygnięcia programu „Inwestycje w oświacie” blisko 3 mln zł trafiło do Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła pozyskane środki przeznaczy na zakup wyposażenia dla placówek (1,85 mln zł) oraz na budowę obiektu pełniącego funkcję Astrobazy (1 mln zł).

Rozstrzygnięcia w programie „Inwestycje w oświacie”

W ramach programu organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia mogły pozyskać środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym: budowę, dostosowanie, remont obiektu lub jego wyposażenie. Kwotę 100 mln zł rozdysponowano w trzech rozstrzygnięciach. W ramach pierwszego z nich 58 beneficjentom przyznano 60 mln zł. W drugim – 52 wnioskodawcom przyznano 31 mln zł, a w trzecim 21 beneficjentom przyznano 9 mln zł.