Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Jak będzie wyglądał nowy przedmiot biznes i zarządzanie?

Jak będzie wyglądał nowy przedmiot biznes i zarządzanie?

Do konsultacji publicznych trafił projekt podstawy programowej nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. To kolejny krok w stronę nowoczesnej szkoły, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale uczy, jak stosować ją w praktyce. Aby lepiej zrozumieć treści z zakresu finansów, zarządzania projektami, ekonomii czy rynku pracy w nauczaniu nowego przedmiotu będą wykorzystywane nowoczesne metody, takie jak uczenie się przez działanie, współpraca w grupie oraz case study. Wszystko po to, aby młody człowiek zdobywał kompetencje, które zwiększą jego szanse na rynku pracy.

Nowoczesna szkoła to także taka, która wykorzystuje nowoczesne technologie jako skuteczne i angażujące pomoce dydaktyczne. Przykładem tak rozumianego podejścia do edukacji są nowoczesne gry wideo, które stanowią jeden z kluczowych elementów współczesnej kultury. Cyfrowe opowieści angażują miliony odbiorców, dając podstawy do przeżywania pasjonujących opowieści; rozwijają umiejętności psychomotoryczne, są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji i źródłem artystycznej ekspresji. Dlatego też Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało uzupełnienie wykazów lektur o gry o walorach edukacyjnych: „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”.

Konsultacje publiczne potrwają do 25 listopada 2022 r. Opinie i uwagi można przesyłać na adres: sekretariat.dkopp@mein.gov.pl. Planowane zmiany zostaną wdrożone od roku szkolnego 2023/2024. Zachęcamy do przesyłania opinii i uwag!