Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Junior-Edu-Żywienie – podsumowanie I etapu programu

Junior-Edu-Żywienie – podsumowanie I etapu programu

Zakończyły się szkolenia on-line dla nauczycieli ze szkół, które zgłosiły się do programu „Junior-Edu-Żywienie” i brały udział w części badawczej projektu. Eksperci przygotowali również publikację „Moc edukacji żywieniowej w szkole”, która zawiera m.in. scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej z kartami do ćwiczeń oraz informacje dla rodziców. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Realizacja programu JEŻ – certyfikowane szkolenia dla nauczycieli

Zakończył się pierwszy etap szkoleń on-line dla nauczycieli ze szkół zgłoszonych do programu. Uczestnicy otrzymali m.in. materiały edukacyjne, w tym gotowe scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat, które będą mogli wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych. Scenariusze lekcji są opatrzone komentarzem metodycznym, pozwalającym na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie tematycznych prezentacji multimedialnych.
Materiały instruktażowe przygotowane przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego zostały opracowane na podstawie badań diagnozujących poziom wiedzy wśród dzieci i rodziców m.in. na temat potrzeb z zakresu edukacji żywieniowej oraz oczekiwanych form i zakresu wsparcia w procesach edukacyjnych, a także skutecznych i atrakcyjnych narzędzi metodycznych.

Szkolenia stacjonarne

Kolejnym etapem realizacji programu są szkolenia stacjonarne dla nauczycieli oraz pilotażowe warsztaty i lekcje dla uczniów klas I-III. Szkolenia te będą realizowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz innych uczelniach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Rolnicza w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Opolski w Opolu, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

Klasopracownie – nowoczesna przestrzeń edukacyjna dla uczniów

Nieodłącznym elementem edukacji żywieniowej są zajęcia praktyczne, dlatego też w ośrodkach akademickich zaangażowanych w program będą utworzone tzw. klasopracownie. Miejsce to zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający przeszkolenie nauczycieli w ich regionach z zakresu edukacji żywieniowej. Pierwsza tego typu przestrzeń funkcjonuje już w NIZP PZH – PIB.

Publikacja „Moc edukacji żywieniowej w szkole”

Publikacja dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych została przygotowana przez Katarzynę Wolnicką, Joannę Jaczewską-Schuetz oraz Annę M. Taraszewską. W opracowaniu znajdują się zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych z kartami do ćwiczeń, jak i materiały dla rodziców.

Publikacja zawiera 12 rozdziałów. Poruszono w niej m.in. temat nadwagi i otyłości, aktywności fizycznej oraz właściwych wyborów żywieniowych. Czytelnicy mogą dowiedzieć się m.in. o wartościach odżywczych poszczególnych produktów, zasadach prawidłowego nawadniania organizmu czy korzyściach płynących ze spożywania warzyw i owoców. Poznają również zasady właściwego czytania etykiet na produktach spożywczych. Dowiedzą się też o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na kondycję całego organizmu człowieka.

Autorki podpowiadają również, jak mądrze gospodarować jedzeniem, aby go nie marnować. Zaletą publikacji są bogate ilustracje i materiały graficzne, które w atrakcyjny sposób obrazują podjętą tematykę.

W opracowaniu znajduje się też 12 gotowych scenariuszy lekcji, 12 kart do ćwiczeń dla uczniów oraz 8 materiałów edukacyjnych dla rodziców.
Już wkrótce będzie dostępna także publikacja przeznaczona dla klas IV-VI szkół podstawowych.

Konkurs „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy”

W ramach programu zorganizowano również konkurs tematyczny „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy” skierowany do uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych uczestniczących w programie. Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektu kalendarza na 2024 rok z informacjami na temat zdrowego żywienia.

Swoje pomysły uczniowie mogli wyrazić w formie plakatu, grafiki, komiksu czy rysunku, a także za pomocą rymowanki i wierszyków przybliżających zasady racjonalnego odżywiania. Główną nagrodą w konkursie są warsztaty kulinarne.

EduApka

Dla uczniów przygotowano również aplikację mobilną EduApka. Dzięki niej informacje na temat szeroko pojętej edukacji żywieniowej zawsze będą w zasięgu ręki. Aplikacja to szansa, aby zmotywować uczniów do podejmowania codziennych wyzwań żywieniowych i poszerzania wiedzy m.in. na temat diety, jakości żywności, sposobów jej wytwarzania i znakowania.

Dodatkowe inicjatywy edukacyjne

W ramach realizacji programu odbyło się wiele inicjatyw promujących zdrowy styl życia. Znalazły się wśród nich: Święto Chleba w Lublinie z pogadankami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży, konferencja „Edukacja żywieniowa w szkołach podstawowych – doświadczenia i wyzwania”, warsztaty kulinarne dla młodzieży ze szkół podstawowych zorganizowane w klasopracowni NIZP PZH – PIB, piknik rodzinny na PGE Narodowym pod hasłem „Odważ się być zdrowym”, VII Narodowy Kongres Żywieniowy organizowany we współpracy z Fundacją „Wspólnie dla Zdrowia” czy warsztaty kulinarno-edukacyjne zorganizowane w Pałacu Prezydenckim w ramach gali konkursu O’SzToZ.

Strona internetowa programu

Na stronie internetowej programu można znaleźć wiele wartościowych materiałów dotyczących zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia. Są wśród nich filmy edukacyjne, komiks dla dzieci „Jeżowe Moce Żywieniowe”, relacje z warsztatów edukacyjno-kulinarnych, filmowa książka kucharska, a także aktualności dotyczące realizacji programu. Zachęcamy do zapoznania się z tymi treściami.

Zdrowie dzieci i młodzieży

Celem programu Junior-Edu-Żywienie jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Uczestniczą w nim specjaliści z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIZP PZH – PIB). Program jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Do projektu zgłosiło się prawie 2 200 szkół z całej Polski i prawie 15 tys. nauczycieli. Na jego realizację przeznaczymy 20 mln zł.

JEŻ to jedna z kilku inicjatyw Ministerstwa Edukacji i Nauki, których celem jest troska o zdrowie dzieci i młodzieży oraz ich prawidłowy rozwój. Wspólnie z AWF w Warszawie realizujemy już trzecią edycję programu „WF z AWF” i zachęcamy młodych ludzi do większej aktywności fizycznej w ramach „Sport-Klubów”. Przed nami kolejne edycje przedsięwzięć: „Poznaj Polskę na sportowo”, realizowanego we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, oraz „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”, realizowanego we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Celem tych inicjatyw jest m.in. promowanie wartości związanych ze sportem i olimpizmem oraz korzyści wynikających z regularnych ćwiczeń.