Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Kolejna placówka z dofinansowaniem z programu „Inwestycje w oświacie” – szef MEiN odwiedził Katolicką Szkołę Podstawową w Chojnicach

Kolejna placówka z dofinansowaniem z programu „Inwestycje w oświacie” – szef MEiN odwiedził Katolicką Szkołę Podstawową w Chojnicach

Minister Edukacji i Nauki odwiedził Katolicką Szkołę Podstawową im. Piotra Dunina w Chojnicach. W ramach programu „Inwestycje w oświacie” placówka otrzymała 1,5 mln zł.

Wsparcie na rozwój infrastruktury szkolnej

W ramach drugiego rozstrzygnięcia w programie „Inwestycje w oświacie” Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina w Chojnicach otrzymała 1,5 mln zł na przebudowę z nadbudową istniejącego budynku szkolnego, instalację elektryczną oraz instalację sanitarną.

– Środki służą rozbudowie budynku, który jest po przeciwnej stronie ulicy. Budynek będzie służył do tego, żeby wzbogacić bazę lokalową dla ponad 500 uczniów, również uczniów z niepełnosprawnościami – powiedział minister.

Podkreślał, że rozbudowa szkoły jest potrzebna, aby do placówki mogło uczęszczać więcej dzieci: – Jest to niezwykle popularne przedszkole, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Niestety nie ma tylu miejsc, ilu jest chętnych. To przedszkole, które wychowuje do wartości, wychowuje do dobra i piękna – zaznaczył minister.

Szef MEiN poinformował, że po uchwaleniu budżetu zostanie uruchomiona kolejna edycja programu wsparcia szkół niesamorządowych. Jednocześnie zachęcił szkoły do składania wniosków o dofinansowanie.

Zauważamy potrzeby szkół niesamorządowych

Minister przypominał, że w ubiegłym roku zostały uruchomione programy wspierające szkoły niesamorządowe: – Temu służy nasz program i temu służą nasze programy, na które łącznie w ubiegłym roku wydaliśmy 170 mln zł, z czego 100 mln zł na inwestycje w szkołach i przedszkolach niesamorządowych, prowadzonych przez inne podmioty niż organy samorządu terytorialnego – zaznaczył.

Podkreślił również, że corocznie zwiększają się nakłady na oświatę: – Podnieśliśmy subwencję oświatową o 11,4 mld zł do poziomu ponad 64 mld zł, rekordowego poziomu w historii tego kraju. Ale zauważamy też potrzeby szkół niesamorządowych, stanowią kilka procent, uczy się w nich około 100 tys. uczniów, w tym ponad 500 uczniów tu w Chojnicach – podkreślił minister.

„Inwestycje w oświacie” – wsparcie szkół niesamorządowych

W ramach programu organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia mogły pozyskać środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym na: budowę, dostosowanie, remont obiektu lub jego wyposażenie. Dzięki programowi „Inwestycje w oświacie” uczniowie szkół niepublicznych będą mieć lepsze warunki do nauki.

Kwotę 100 mln zł rozdysponowano w trzech rozstrzygnięciach. W ramach pierwszego z nich 58 beneficjentom przyznano 60 mln zł. W drugim 52 wnioskodawcom przyznano 31 mln zł, a w trzecim – 21 beneficjentom przyznano 9 mln zł.

O Katolickiej Szkole Podstawowej im. Piotra Dunina w Chojnicach

Szkoła Podstawowa wraz z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta oraz Katolickim Przedszkolem należy do Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach. W zespole uczy się ponad 500 uczniów. Szkoły wychowują w duchu wartości chrześcijańskich, dbając o rozwój intelektualny i duchowy.