Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Laboratoria Przyszłości w praktyce – szanse i wyzwania dla polskiej szkoły” – konferencja

„Laboratoria Przyszłości w praktyce – szanse i wyzwania dla polskiej szkoły” – konferencja

„Laboratoria Przyszłości w praktyce – szanse i wyzwania dla polskiej szkoły” pod takim hasłem odbyła się konferencja skierowana do liderów transformacji cyfrowej szkół, przede wszystkim odpowiedzialnych za wdrażanie rządowego programu #LaboratoriaPrzyszlosci.

W czasie konferencji eksperci wyjaśnili, z jakimi szansami i wyzwaniami mierzą się polskie szkoły w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Szukali również odpowiedzi na pytanie, jak wspierać uczniów w zdobywaniu praktycznych kompetencji przyszłości, by mogli uczestniczyć w dalszych etapach edukacji, a później odnaleźć się na rynku pracy.

Wydarzenie było adresowane do liderów transformacji cyfrowej szkół, a przede wszystkim praktyków i decydentów odpowiedzialnych za wdrażanie rządowego programu #LaboratoriaPrzyszlosci.

Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Informatycznym przygotowało bogatą ofertę dla uczestników, składającą się z wykładów i paneli dyskusyjnych z udziałem wybitnych gości – ekspertów z sektora edukacji i nauki.