Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Laboratoria Przyszłości” – wspieramy budowanie kompetencji przyszłości

„Laboratoria Przyszłości” – wspieramy budowanie kompetencji przyszłości

Wspieramy szkoły w budowaniu kompetencji przyszłości. Ze sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” chętnie korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Jednym z najpopularniejszych sprzętów jest drukarka 3D. Dzięki niej uczniowie mogą drukować pomoce dydaktyczne i wykonywać ciekawe prace artystyczne.

Nowoczesna edukacja w polskich szkołach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni chętnie odkrywają możliwości drukarki 3D. Ostatnio, z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, wydrukowali żonkila – symbol zbiorowej pamięci, szacunku i nadziei. Jednocześnie uczniowie wzięli czynny udział w ważnym projekcie społeczno-edukacyjnym, przypominającym o bohaterach wydarzeń z 1943 r.

Z dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” skorzystała również Szkoła Podstawowa w Żabowie, Szkoła Podstawowa w Cerkwicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie oraz Szkoła Podstawowa w Luzinie.

Dzięki drukarkom 3D młodzi tworzą już samodzielnie własne projekty, a z pomocą długopisów 3D wykonują prawdziwe dzieła sztuki. Nowoczesny aparat fotograficzny natomiast pozwala utrwalić swoje aktywności na zdjęciach. Uczniowie korzystają również z klocków LEGO i tabletów. Wychowawcy natomiast podkreślają, że udział w programie wzbogacił zajęcia z różnych przedmiotów.

Nowoczesne wyposażenie zakupione w ramach „Laboratoriów Przyszłości” trafiło również do Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „AlterEdu”. Korzystają z niego zarówno uczniowie, jak i kadra pedagogiczna, przygotowując materiały do zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele zaznaczają, że dzięki wykorzystaniu drukarki 3D zajęcia artystyczne i plastyczne zyskują zupełnie nowy wymiar. Dzięki niej uczniowie rozwijać swoją wyobraźnię przestrzenną.

Również lekcje biologii i przyrody nabrały ciekawszej formy – dzięki drukarce w prosty sposób można wykonać np. szkielet płazów. Młodzież opracowuje na lekcjach własne projekty, korzysta też z oferty platform internetowych, aby w łatwy i szybki sposób dotrzeć do potrzebnych informacji.

Zakupione w ramach „Laboratoriów Przyszłości” okulary VR służą natomiast do realizacji programu terapeutycznego dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Dzięki aparatowi fotograficznemu z funkcją nagrywania filmów uczniowie poznają zasady filmowania różnych obiektów. Uczą się dostosowania oświetlania i przygotowania odpowiednich planów filmowych. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z obróbki nakręconych materiałów. Przed uczniami teraz nauka sposobów poprawnego udźwiękowienia nagrywanych scen.

Rozwijamy kompetencje przyszłości

Podstawowym celem programu jest stworzenie przyjaznego otoczenia w ramach szkoły podstawowej, które będzie wspierać rozwój zainteresowań i kompetencji naukowych dzieci i młodzieży. Nowoczesne wyposażenie nie tylko wpływa na atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim otwiera możliwości do realizacji zupełnie nowych projektów i zadań. Interaktywny sprzęt pozwala też aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a także doświadczać dzieciom własnej sprawczości.

Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację programu przeznaczyło 1,2 mld zł.