Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Międzynarodowa konferencja „Dziecko jest dzieckiem”

Międzynarodowa konferencja „Dziecko jest dzieckiem”

Wiceminister Marzena Machałek wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”. Wydarzenie zorganizował UNICEF Poland we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wsparcie każdego dziecka

Dostępna i włączająca edukacja wysokiej jakości jest kluczowa dla wszystkich dzieci, zwłaszcza tych, które uciekły przed wojną w Ukrainie oraz dzieci z niepełnosprawnościami. To jeden z kluczowych wniosków z konferencji zorganizowanej przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

‒ Każde dziecko, każdy uczeń – niezależnie od tego, do jakiej szkoły chodzi: ogólnodostępnej, integracyjnej czy specjalnej ‒ musi mieć zapewnione warunki do rozwoju swojego potencjału, swoich zdolności, a kiedy tego potrzebuje – otrzymać odpowiednie wsparcie. Ważne jest jak najlepsze przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym – niezależnego, godnego i satysfakcjonującego życia. Wsparcie dzieci powinno być zapewnione jest najwcześniej, kiedy taka potrzeba zostanie rozpoznana. Bo „zmieniając początek historii, można zmienić całą historię” ‒ powiedziała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki RP, która otworzyła całodniowe wydarzenie na Uniwersytecie Warszawskim.

Konferencja „Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”

Celem międzynarodowej konferencji „Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji” było szerzenie dostępnej i włączającej edukacji przez dyskusję na temat kontekstu edukacyjnego w Polsce oraz najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele polskich ministerstw i miast, międzynarodowi i lokalni eksperci oraz specjaliści ds. edukacji, środowisko akademickie, dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz praw dzieci.

Wśród prelegentów znaleźli się: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej RP, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

Współpraca MEiN i UNICEF

UNICEF współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Polsce nad zapewnieniem dostępnej i włączającej edukacji dzieciom przybywającym z Ukrainy, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami. Działalność ta obejmuje doskonalenie zawodowe pedagogów, zwłaszcza wyspecjalizowanych nauczycieli i dyrektorów, w zakresie wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli.