Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy: Poznaj Polskę – Rowerowo

Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy: Poznaj Polskę – Rowerowo

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w Międzypokoleniowym Rajdzie Rowerowym: Poznaj Polskę – Rowerowo. Rajd to szansa na aktywne spędzanie czasu, ale również przestrzeń do rozmów, wymiany doświadczeń oraz przede wszystkim dobrej zabawy!

Wspólnie z Ministrem Edukacji i Nauki ponad 18-kilometrową trasę z miejscowości Dys przez „Stary Tartak” Nowodwór do Nasutowa pokonało około stu rowerzystów, na których na mecie czekało wiele atrakcji m. in. Mobilne Laboratoria Przyszłości, gry zespołowe, warsztaty taneczne prowadzone przez animatorów oraz maskotka JEŻ. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszenie „Być Bliżej” z siedzibą w Dysie.

Stowarzyszenie „Być Bliżej” w Dysie

Stowarzyszenie „Być Bliżej” zostało założone w 2006 roku przez psychologów i terapeutów skupionych przy Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. Poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie stara się podejmować inicjatywy służące; integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, integracji międzypokoleniowej. Szczególnym rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa praca na rzecz dzieci i młodzieży. Podejmowanych jest wiele działań mających na celu kształtowanie od najmłodszych lat postaw patriotycznych, umiłowania Ojczyzny, przyrody, drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, wiek czy niepełnosprawność. Od 2017 roku Stowarzyszenie kontynuuje swoją działalność na terenie podlubelskiej gminy Niemce.

Program „Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę” to program, w ramach którego uczniowie korzystają z wyjazdów edukacyjnych. Przedsięwzięcie umożliwia poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach realizacji programu od 2021 r. dofinansowano ponad 22 tys. wycieczek szkolnych, w których uczestniczyło prawie 1 mln uczniów. Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc w ramach programu „Poznaj Polskę” znalazły się: Centrum Nauki Kopernik, Kraków – historyczny zespół miasta, Zamek Królewski w Warszawie oraz Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu.