Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Wsparcie finansowe dla Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej

Wsparcie finansowe dla Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej. Podczas wizyty szef MEiN przekazał symboliczny czek na kwotę 340 tys. zł, środki te zostaną przeznaczone na budowę terenu rekreacyjnego. Wizyta zbiegła się z obchodami Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Wizyta w Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu Minister Edukacji i Nauki odwiedził Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej. Prowadzone przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem to jedna z największych tego rodzaju placówek w Polsce. Obejmuje opieką kilkuset uczniów.
Podczas wizyty szef MEiN przekazał Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem symboliczny czek na kwotę 340 tys. zł z programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”: – Są to środki finansowe na rozbudowę obiektów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – wyjaśniał szef MEiN.

Kompleksowe Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej

Budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem rozpoczęto w 2017 r. We wrześniu 2021 r. oddano do użytku dwa budynki: szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz środowiskowy dom samopomocy i mieszkań treningowych, które z czasem będą pełnić funkcję domu pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Ten etap prac otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach którego organizowane są także staże, szkolenia, konferencje. Ostatnim etapem jest budowa szkoły podstawowej.
Kompleksowe Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej będzie zapewniało system wsparcia osobom z autyzmem na przestrzeni całego życia.

Stowarzyszenie „Wspólny Świat”

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej istnieje od 2007 r. Obecnie obejmuje wsparciem 350 osób. Misją organizacji jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem.
Stowarzyszenie prowadzi ośrodek diagnostyki i terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, przedszkole i szkolę dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkołę przysposabiającą do pracy. Wsparcia udziela 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, terapeutów, nauczycieli.