Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Moje podwórko jest w Europie” – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

„Moje podwórko jest w Europie” – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy do udziału w konkursie „Moje podwórko jest w Europie” organizowanym przez Polską Agencją Prasową. Celem konkursu jest pokazanie, jak fundusze europejskie wpływają na nasze lokalne otoczenie. Nagroda główna w konkursie to 3 tys. zł. Prace należy przesłać do 5 marca 2023 r.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu:

filmu (trwającego do 10 min.),
zdjęcia lub galerii zdjęć, opatrzonych komentarzem.
Prace powinny pokazywać, jak fundusze europejskie wpływają na rozwój lokalnego otoczenia, a także na codzienne życie Polaków.

W konkursie mogą uczestniczyć zespoły uczniów ze szkół ponadpodstawowych, których skład liczy do 30 osób.

Nagrody

Główna nagroda w konkursie to 3 tys. zł. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca wezmą udział w warsztatach z modelowania i druku 3D, które łączą edukację technologiczną i STEAM.

Laureatów poznamy 10 marca 2023 roku.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres: samorzad@pap.pl lub pocztą, o wpływie decyduje data stempla pocztowego.