Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Nauka strzelania w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”

Nauka strzelania w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”

Historia strzelectwa, zasady bezpieczeństwa czy praktyczne użycie broni na strzelnicy to tylko część zagadnień, z którymi zapoznali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu podczas zajęć zorganizowanych w ramach „Programu Wsparcia Edukacji” finansowanego przez MEiN.

Zajęcia odbywały się w Młodzieżowym Centrum Strzelectwa Dwór Grunwaldzki w Poznaniu. Zorganizował je Polski Związek Strzelectwa Sportowego, który w ramach dofinansowania z „Programu Wsparcia Edukacji” realizuje projekt „Strzelaj z nami”.

Część teoretyczną młodzieży przybliżyła Julita Borek należąca do kadry narodowej. Podczas części praktycznej, uczniowie strzelali z broni na strzelnicy. Trenerem prowadzącym zajęcia praktyczne był Przemysław Szemraj – trener wspierający szkolenie w kadrze narodowej oraz trener główny klubu „Dwór Grunwaldzki”.

Program Wsparcie Edukacji

To inicjatywa MEiN skierowana do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania.

Podmioty te mogły otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej. Założeniom tym odpowiadają 3 moduły programu: „Innowacyjna edukacja”, „Edukacja patriotyczna”, „Edukacja poprzez sport”.

Na realizację programu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło do końca roku 10 mln zł.

Zdjęcia: Dwór Grunwaldzki