Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Nowe materiały dydaktyczne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Nowe materiały dydaktyczne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Zachęcamy do korzystania z nowych materiałów dydaktycznych udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Wśród nowych materiałów są zestawy narzędzi edukacyjnych wspierające proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych. W skład zestawów wchodzą

  • programy nauczania z konspektami scenariuszy zajęć i lekcji,
  • poradniki metodyczne z przykładowymi scenariuszami zajęć i lekcji,
  • scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych,
  • narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych.

Zestawy narzędzi edukacyjnych mogą stanowić inspirację dla nauczycieli do projektowania i prowadzenia lekcji lub zajęć w sposób wspierający wszechstronny rozwój dzieci i uczniów.

Materiały powstały ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020) w projekcie pt. „Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacyjnych do kształcenia ogólnego”.

 

Logotypy PO WER