Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Ponad 900 tys. uczniów wyjechało na wycieczki edukacyjne w ramach „Poznaj Polskę”

Ponad 900 tys. uczniów wyjechało na wycieczki edukacyjne w ramach „Poznaj Polskę”

920 tys. uczniów z całej Polski wyjechało na 22 tys. wycieczek edukacyjnych w ramach czterech edycji programu „Poznaj Polskę”. Inicjatywa od początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Dzięki środkom z programu młodzi ludzie mogli poznawać miejsca ważne dla naszej historii, kultury i nauki oraz zbiorowej tożsamości. Doświadczali bezpośrednio przeszłości i odkrywali ją w ciekawy sposób. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 180 mln zł.

Podsumowanie czterech edycji programu

W ramach czterech edycji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w latach 2021-2023  zorganizowano 22 029 wycieczek szkolnych, a Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na dofinansowanie tych wyjazdów ponad 180 mln zł (181 602 237,71 zł). Łącznie na wycieczki szkolne wyjechało blisko 920 tys. uczniów (918 060). Na trasie wycieczek znalazło się blisko 1300 punktów edukacyjnych pogrupowanych w pięć obszarów tematycznych:
 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Wielkich Polaków,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki,
 • Odkrywamy Skarby Wsi.
Wyjazdy były organizowane dla trzech grup wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe. W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegały wycieczki jednodn-, dwu- i trzydniowe.

Warto poznawać Polskę

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Dzięki wyjazdom nauka nabiera praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy też eksperymentowaniu w centrach nauki umożliwia uczniom zdobywanie nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Ważnym aspektem inicjatywy jest także kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie tożsamości narodowej oraz poczucia dumy z bycia Polakiem. Wśród najchętniej odwiedzanych punktów edukacyjnych znalazły się:
 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Stare Miasto w Toruniu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Kopalnia Soli w Wieliczce.

„Poznaj polskie ślady w Europie”

Zagraniczne wycieczki do miejsc związanych z działalnością wybitnych Polaków oraz poznawanie zabytków Europy to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, ale też promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej. Realizację tych założeń umożliwia program „Poznaj polskie ślady w Europie”. Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozwinięciem flagowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Dzięki tej inicjatywie 78 szkół otrzyma dofinansowanie na wyjazdy do różnych miejsc w Europie, dzięki którym będą mogli poznawać zabytki polskiej kultury i ślady działalności wybitnych Polaków. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a pula środków, czyli 5 mln zł, została wyczerpana w jeden dzień.

„Poznaj Polskę na sportowo”

„Poznaj Polskę na sportowo” to program, którego celem jest upowszechnianie wśród uczniów uniwersalnych wartości sportu i olimpizmu, przybliżanie historii sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia. Ważnym aspektem inicjatywy jest także kształtowanie lokalnego patriotyzmu i przywiązania do swojej małej ojczyzny. W ramach I edycji programu na mecze ligowe oraz reprezentacji Polski wyjechało blisko 20 tys. młodych ludzi. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo” PZPN przygotował także materiały edukacyjne oraz zorganizował quiz wiedzy dotyczący piłki nożnej. Obecnie trwa II edycja przedsięwzięcia. Łącznie na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 20 mln zł.