Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Poznaj Polskę” – 6 marca rusza kolejna edycja programu

„Poznaj Polskę” – 6 marca rusza kolejna edycja programu

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji w Nałęczowie poinformował o rozpoczęciu naboru do czwartej edycji programu „Poznaj Polskę”. Na ten cel przeznaczono 50 mln zł, nabór rozpocznie się 6 marca br. Pierwszeństwo w składaniu wniosków mają szkoły, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach programu.

– Mam zaszczyt ogłosić kontynuację bardzo popularnego programu „Poznaj Polskę”. Idzie wiosna, czas na to, żeby młodzież i dzieci z polskich szkół zaczęli poznawać Polskę – historię i tradycję tego wspaniałego kraju – mówił minister Przemysław Czarnek inaugurując kolejną edycję programu „Poznaj Polskę”.

Szef resortu wspomniał, iż jest to czwarta odsłona programu, który cieszy się coraz większą popularnością wśród szkół i ich uczniów.

– Przypomnę, że program „Poznaj Polskę” rozpoczęliśmy na jesieni 2021 r. – mówił minister i wskazał, iż do tej pory na wsparcie ponad 13 tys. wycieczek szkolnych, z których skorzystało około 700 tys. uczniów ministerstwo przekazało ponad 130 mln zł.

– Ogłaszamy kolejną edycję i przekazujemy kolejne 50 mln zł. To jest pierwsza tegoroczna transza i będzie ona dotyczyła całego roku – dodał minister.

Minister Przemysław Czarnek zwrócił również uwagę, iż w tej edycji programu pierwszeństwo w zgłoszeniach mają szkoły, które do tej pory nie brały udziału w programie.

– W pierwszej kolejności mogą zgłaszać się wyłącznie te szkoły, które nie skorzystały z programu „Poznaj Polskę”, tak żeby wszyscy mieli do tych środków dostęp. Po dwóch tygodniach kolejne szkoły, które już skorzystały z programu, będą mogły składać swoje wnioski. Tak będzie również przy kolejnej transzy, która będzie uruchamiana w perspektywie kolejnych miesięcy – mówił minister.

Szef resortu poinformował również o zwiększeniu ilości ścieżek edukacyjnych, z których mogą skorzystać uczniowie.

– Mamy dodatkowe dwa moduły do tych trzech, które były do tej pory. Mamy moduł „Śladami Wielkich Polaków” oraz „Odkrywamy Skarby Wsi” – mówił minister i przypomniał, iż w każdym module są też punkty edukacyjne, które trzeba odwiedzić. – Tych punktów na mapie edukacyjnej przybyło, startowaliśmy z sześciuset punktami, teraz mamy ich ponad tysiąc. Jest z czego wybierać – dodał minister.

Nawiązując do miejsca konferencji, jakim był dworzec PKP w Nałęczowie, minister Przemysław Czarnek zachęcał do podróżowania pociągami w ramach programu „Poznaj Polskę”.

– Jesteśmy przed dworcem w Nałęczowie, a to dlatego, że jesteśmy w towarzystwie pana prezesa PKP Intercity, które związane jest z programem „Poznaj Polskę”. Dziękuję za dotychczasową współpracę. Wiem, że wycieczki grupowe pociągami cieszą się coraz większą popularnością. Zachęcamy do takich wycieczek, są one bezpieczne, bo pociągi są wygodnym środkiem transportu – dodał minister.

Założenia programu w 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” będzie można składać od 6 marca br. od godz. 10.00, do wyczerpania środków finansowych.

W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów.

Na ten cel w edycji wiosennej 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 50 mln zł.
Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
  – przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Ścieżki edukacyjne

W nowej edycji zostanie powiększona o ok. 65 proc. ilość punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Wielkich Polaków,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki,
 • Odkrywamy Skarby Wsi.

Łącznie na liście miejsc do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” znalazło się 1261 punktów edukacyjnych (wcześnie było 760 punktów).

Obok dotychczas funkcjonujących już priorytetowych obszarów edukacyjnych (Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki) zostały wskazane nowe obszary edukacyjne, które będą obowiązywały od tegorocznej edycji.

Śladami Wielkich Polaków – obszar zinterioryzowały dotychczasowe punkty edukacyjne dotyczące życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i dodano do niej miejsca związane tematycznie z patronami roku 2023 wybranymi przez Sejm RP: Mikołaja Kopernika, Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredro, Aleksandrę Piłsudską, Maurycego Mochnackiego, Jadwigę Zamoyską i Jerzego Nowosielskiego. Wybór miejsc konsultowaliśmy m.in. z doświadczoną organizacją w zakresie organizacji turystyki i krajoznawstwa w Polsce: Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym.

Odkrywamy Skarby Wsi – obszar edukacyjny zawiera listę kilkuset zagród edukacyjnych oraz skansenów. Przy ustaleniu zakresu punktów edukacyjnych dla tej ścieżki naszymi partnerami merytorycznymi było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
„Poznaj Polskę” – podsumowanie

W ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” w trzech edycjach zorganizowano 13 741 wycieczek, w który wzięło udział 699 318 uczniów, a wartość dofinansowania wyniosła 132 261 289,72 zł.

Najchętniej odwiedzane miejsca

Wśród najchętniej odwiedzanych punktów edukacyjnych znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Stare Miasto w Toruniu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Kopalnia Soli w Wieliczce.