Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Poznaj Polskę” – relacje szkół

„Poznaj Polskę” – relacje szkół

700 tys. uczniów i 13 tys. wycieczek to dotychczasowy bilans rozpoczętego jesienią 2021 r. programu „Poznaj Polskę”. Dzięki dofinansowaniu wyjazdów uczniowie mogą odkrywać bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju. Przedstawiamy relacje z wybranych wycieczek edukacyjnych zrealizowanych w ramach „Poznaj Polskę”.

Poznawanie historii jest o wiele ciekawsze, gdy odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie, Zamku w Malborku czy Muzeum Wsi Opolskiej. Z kolei prawa fizyki i inne elementy otaczającego nas świata są o wiele bardziej zrozumiałe, gdy doświadcza się ich w Centrum Nauki Kopernik czy Interaktywnym Muzeum Wody we Wrocławiu. O tym, jak program „Poznaj Polskę” wpływa na wzbogacenie zajęć lekcyjnych, pogłębienie wiedzy i budowanie relacji rówieśniczych mogli przekonać się uczniowie ze:

  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie,
  • Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym,
  • Zespołu Szkół w Raciążu,
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie.

Walory przyrodnicze i historyczne Opolszczyzny

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie podczas wycieczki poznawali zabytki i walory przyrodnicze Opolszczyzny. Odwiedzili Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, zobaczyli wykopaliska związane z odkryciem szkieletów dinozaurów oraz Ozimek – żelazny, łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew. Uzupełnieniem wyjazdu była wizyta w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz Pałacu w Mosznej.

Kraków, Bochnia i Wrocław

Z kolei młodzi ludzie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzyszowie w programie „Poznaj Polskę” wzięli udział dwukrotnie. Dzięki dofinansowaniu wyjechali na dwie dwudniowe wycieczki edukacyjne do Wrocławia, Bochni i Krakowa.

Podczas wyjazdu uczniowie mogli podziwiać nie tylko zabytki tych miast, ale również poszerzyć swoją wiedzę. Będąc we wrocławskim Hydropolis, przy pomocy różnych modeli i technik multimedialnych, poznali kluczowe procesy biologiczne, w których bierze udział woda.

W Parku Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie mogli samodzielnie eksperymentować, korzystając ze stanowisk z różnych dziedzin nauki.

Wiedza zdobyta podczas wycieczek wspiera proces dydaktyczny. Uczniowie ze Skrzyszowa, przerabiając różne treści na lekcjach historii, są bardziej aktywni, korzystają już z wiedzy zdobytej w czasie wyjazdów, kojarzą dane miejsca, zabytki, postacie, a tym samym łatwiej przyswajają nowe informacje.

Jednocześnie, jak podkreślają nauczyciele, wycieczki bardzo dobrze wpływają na rozwijanie relacji rówieśniczych, pogłębiają więzi, kształcą i uczą szacunku do dziedzictwa narodowego.

Inne punkty edukacyjne

W programie uczestniczyli też uczniowie z Zespołu Szkół w Raciążu, którzy podczas dziewięciu wycieczek odwiedzili Warszawę, Toruń, Olsztyn, Opinogórę, Gołotczyznę i Malbork. W sumie w wyjazdach edukacyjnych wzięło udział ponad 420 uczniów ze wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu.

Spośród wielu punktów edukacyjnych programu „Poznaj Polskę” uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym wybrali Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gnieźnieńską katedrę, Kórnik, Licheń i Poznań. Dzięki tym miejscom lepiej poznali m.in. historię dotyczącą początków naszego państwa.

Natomiast do Gdańska, Warszawy, Wrocławia i w Beskid Śląski wybrali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzelowie.