Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 50 mln zł! Nabór wniosków ruszy 5 września o godz. 11:00. W poprzednim roku szkolnym program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystało z niego ponad 460 tys. uczniów. W ramach 11 tys. wycieczek edukacyjnych odkrywali oni bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

–  Program cieszy się ogromną popularnością. Wszystkie szkoły, które są zainteresowane wycieczkami dla swoich uczniów jesienią tego roku, prosimy o składanie wniosków od 5 września od godz. 11.00 – mówił minister Przemysław Czarnek, zachęcając do udziału w inicjatywie. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w gmachu MEiN, Minister Edukacji i Nauki przybliżył założenia jesiennej edycji programu „Poznaj Polskę”.

Założenia programu w roku szkolnym 2022/2023

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W nowej edycji przedsięwzięcia przewidziano składanie wniosków:

dla szkoły podstawowej:

 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200.

dla szkoły ponadpodstawowej:

 • jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 200 uczniów.

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

Organizacja wycieczek w roku szkolnym 2022/2023

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogą wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Składanie wniosków

Nabór wniosków rusza 5 września 2022 r. o godz. 11:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wnioski można składać w zakładce Strefa Pracownika SIO https://strefa.ksdo.gov.pl/login
(dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

„Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2021/2022 – podsumowanie

W ramach programu w roku szkolnym 2021/2022 dofinansowanych zostało prawie 11 tys. wycieczek szkolnych:

 • 2021 r. – 4 827 wycieczek,
 • 2022 r. – 6 141 wycieczek.

Na wyjazdy edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 wyjechało ponad 460 tys. uczniów (215 444 uczniów w roku 2021 i 248 615 uczniów w roku 2022).

Najchętniej z wycieczek korzystali uczniowie z województw:

 • mazowieckiego – 1 351 wycieczek, w których uczestniczyło 55 780 uczniów.
 • małopolskiego – 1 307 wycieczek, w których uczestniczyło 57 306 uczniów,
 • podkarpackiego – 1 041 wycieczek, w których uczestniczyło 42 936  uczniów,
 • śląskiego – 930 wycieczek, w których uczestniczyło 42 432 uczniów.

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław,
 • Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa,
 • Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń,
 • Stare i nowe miasto, Toruń.

Szczegóły programu 


Prezentacja Poznaj Polskę