Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej

Blisko 20 mln zł to budżet nowego programu Ministra Edukacji i Nauki „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Nabór wniosków potrwa do 23 września. Celem inicjatywy jest m.in. rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.

Założenia programu – edukacja międzypokoleniowa i lifelong learning

Program powstał w myśl koncepcji lifelong learning oraz edukacji międzypokoleniowej. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które wspierają integrację międzypokoleniową opartą na wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz promują uczenie się przez całe życie życie i kształtowanie kompetencji związanych z rozwojem osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym.

Wysokość wsparcia wynosi od 15 tys. zł do 500 tys. zł. Dofinansowane mogą zostać kursy, szkolenia, konkursy, warsztaty, które zakończą się do 31 grudnia br.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki z programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – mail: mce@mein.gov.pl.