Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Prawie 30 mln zł dofinansowania na rozwój czytelnictwa w 2022 roku

Prawie 30 mln zł dofinansowania na rozwój czytelnictwa w 2022 roku

Prawie 30 mln zł otrzymają w 2022 r. przedszkola, biblioteki szkolne oraz biblioteki pedagogiczne na zakup nowości wydawniczych i promocję czytelnictwa. Wsparcie trafi do ponad 5,4 tys. podmiotów.

NPRCz 2.0. podsumowanie 2022 roku

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w liczbach:

 • łączna liczba zgłoszonych wniosków w 2022 r. – blisko 11,6 tys.
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – ponad 5,4 tys.
 • łączna suma przyznanych dofinansowań – 29,4 mln zł

Wnioski złożone w ramach priorytetu 3 dla kierunków interwencji:

 • 3.1. pozytywnie rozpatrzono prawie 2,8 tys. spośród ponad 4 tys. złożonych wniosków,
 • 3.2. pozytywnie rozpatrzono blisko 2,7 tys. spośród 7,5 tys. złożonych wniosków.

Wsparcie z podziałem na województwa

Łączna kwota wsparcia dla wszystkich województw w ramach priorytetu 3 wyniosła 29,4 mln zł.
Najwyższe kwoty wsparcia otrzymały województwa:

 • mazowieckie – 4,2 mln zł,
 • śląskie – 3,3 mln zł,
 • małopolskie – 3,2 mln zł,
 • lubelskie – 2,4 mln zł,
 • wielkopolskie – blisko 2,4 mln zł.

Na co można było otrzymać dofinansowanie?

W ramach Priorytetu 3 wsparcie mogło być wykorzystane w dwóch kierunkach interwencji:

 • Kierunek interwencji 3.1. – przez placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,
 • Kierunek interwencji 3.2. – przez szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek oraz działania promujące czytelnictwo.