Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej