Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego objęte wsparciem w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Dzięki zmianom wprowadzonym w rozporządzeniu, o wsparcie w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0 – w naborze na 2024 i 2025 rok – będą mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, czyli punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

W konsekwencji wprowadzenia zmian, wsparciem w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0. będą mogły być objęte wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, niezależnie od miejsca, w którym dzieci realizują to wychowanie. Inne formy wychowania przedszkolnego są, tak samo jak przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, miejscem realizacji przez dzieci wychowania przedszkolnego. Dzięki uwzględnieniu innych form wychowania przedszkolnego w przepisach rozporządzenia będzie możliwa pełniejsza i bardziej kompleksowa realizacja celu szczegółowego 3 Programu: „Wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów” – wdrażanego w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0.