Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Remonty i doposażenie stołówek – kolejne 40 mln zł dla szkół podstawowych

Remonty i doposażenie stołówek – kolejne 40 mln zł dla szkół podstawowych

Już czwarty rok MEiN w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przekazuje samorządom środki na remont oraz wyposażenie szkolnych stołówek i jadalni. Od 2019 r. wsparcie finansowe otrzymało 2635 placówek szkolnych.

W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie otrzymały 442 organy prowadzące szkoły. Dzięki przekazanym środkom finansowym wsparcie otrzymało 661 szkół.

200 mln zł na program „Posiłek w szkole i w domu”

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zwiększeniu liczby stołówek szkolnych oraz miejsc dostosowanych do spożywania posiłków przez uczniów. Na realizację programu w latach 2019-2023 przewidziano w budżecie państwa kwotę 200 mln zł.

Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje moduł 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Jego celem jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku podczas pobytu w szkole.