Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Siódma „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” – SOWA w Suwałkach otwarta

Siódma „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” – SOWA w Suwałkach otwarta

W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach powstała siódma Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). W otwarciu kolejnego minicentrum nauki wzięli udział Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska.

W całej Polsce powstają kolejne Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, czyli minicentra nauki, w których zgodnie z innowacyjnym podejściem praktykowanym od lat w Centrum Nauki Kopernik, wiedzę zdobywa się poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. Obrotowe lustra, Wiszące piłki czy też Krocząca sprężyna to tylko kilka z 15 eksponatów, które czekają na mieszkańców Suwałk w Parku Naukowo –Technologicznym Polska Wschód.

– Dziś w Suwałkach otwieramy pierwszą Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w województwie podlaskim. Prawdopodobnie jesienią tego roku zostanie otwarta podobna Strefa, a w przyszłym roku – kolejna. Trzy różne części naszego województwa będą miały podobne placówki – powiedział podczas uroczystości Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski. Zdaniem Wiceministra SOWA, która jest wzorowana na Centrum Nauki Kopernik dowodzi, że ten typ przekazywania i popularyzowania wiedzy oraz zdobywania umiejętności jest skuteczny.

Obecna w Suwałkach Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska podkreśliła, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki kładziony jest ogromy nacisk na budowanie kompetencji przyszłości. Szefowa Gov.tech dodała, że Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, które znajdują się w różnych miejscach Polski są idealnym miejsce na zdobywanie kompetencji przyszłości i odkrywanie talentów.

Centra nauki w regionach

Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki i Centrum Nauki Kopernik, która polega na tworzeniu małych centrów nauki w mniejszych miastach i miejscowościach (do 150 tys. mieszkańców). Centra powstają przy funkcjonujących już instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych, np. domach kultury, bibliotekach, mediatekach, galeriach sztuki, muzeach. W każdej placówce można zwiedzać interaktywną wystawę oraz uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach naukowych.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania nauką wśród społeczeństwa. Ich rolą jest budowanie zaangażowania w naukę i szerzenie zrozumienia, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata oraz rozbudzania kreatywności. Eksponaty przygotowane przez CNK na potrzeby inicjatywy SOWA stanowią autorski wybór zespołu i dotyczą różnych dziedzin nauki. Dzięki temu zwiedzający mogą poznać rozmaite aspekty świata przyrody, takie jak ruch, światło czy ludzki organizm. Wystawa ma charakter interdyscyplinarny. Majsternia to uzupełnienie wystawy. Myślą przewodnią Majsterni jest „Myślisz lepiej, niż myślisz”. To przestrzeń warsztatowa, w której nie ma gotowych eksponatów. Zwiedzający wybiera z „menu” Majsterni zestaw składający się z zadania do wykonania i pudełka zawierającego potrzebne materiały.

SOWY w całej Polsce

SOWY powstaną przy już funkcjonujących instytucjach kultury, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea. W każdej placówce mieścić się będzie wystawa oraz Majsternia – przestrzeń swobodnego eksperymentowania, w której odbywać się będą także różnorodne zajęcia. Łącznie powstaną 32 placówki, które będą promowały ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu zjawisk otaczającego nas świata.