Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

SOWA w zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku

SOWA w zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku

SOWA (Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności) z wyposażeniem o wartości ok. 1 mln zł funkcjonuje na terenie jednej z najstarszych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

SOWA to rozwijanie kompetencji przyszłości, budowanie zaangażowania w naukę oraz sposób na aktywne i wartościowe spędzanie wolnego czasu wspólnie z rodziną.

W placówce w Rybniku dostępnych jest 15 interaktywnych eksponatów. Dzięki nim zwiedzający mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody, takie jak: ruch, światło, ludzki organizm. Z kolei przestrzeń warsztatowa (Majsternia) służy swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to samorządowa instytucja kultury Miasta Rybnika, w której przez prawie 230 lat fedrowano węgiel. Obecnie ten zabytek ery przemysłowej jest miejscem odkrywania wiedzy i doświadczania jej przez zajęcia interaktywne.

Dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik do 2023 roku powstaną 32 małe centra nauki.

Sprawdź czy SOWA jest już w Twojej okolicy?