Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, mają czas do końca grudnia na realizację zaplanowanych zakupów. Część działań promujących czytelnictwo będzie mogła być kontynuowana do końca roku szkolnego 2022/2023.

Organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych. Do 15 stycznia 2023 roku wojewodowie będą czekali na sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0. Razem z tabelą sprawozdawczą (odrębną dla Kierunku interwencji 3.1. i Kierunku interwencji 3.2.) należy przekazać wojewodom wypełnione tabele monitoringowe na potrzeby ewaluacji NPRCz 2.0. (także z podziałem na kierunki interwencji).

Tabele monitoringowe są przygotowane w programie Excel. Składają się z trzech części: dane z wniosków, dane z umów i dane sprawozdawcze. Dla danych sprawozdawczych została opracowana instrukcja, która ułatwi wypełnienie tabeli.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji NPRCz za 2022 r.