Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 NPRCz 2.0.

Zbliża się czas przygotowania sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” za 2023 rok.

Do 15 stycznia 2024 roku wojewodowie będą czekali na sprawozdania od organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne. Razem z tabelą sprawozdawczą (odrębną dla Kierunku interwencji 3.1. i Kierunku interwencji 3.2.) należy przekazać wojewodom wypełnione tabele monitoringowe na potrzeby ewaluacji NPRCz 2.0. (także z podziałem na kierunki interwencji).

Tabele monitoringowe są przygotowane w programie Excel. Składają się z trzech części: dane z wniosków, dane z umów i dane sprawozdawcze. Dla danych sprawozdawczych została opracowana instrukcja, która ułatwi wypełnienie tabeli.

Przypominamy, że placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, mają jeszcze czas do końca grudnia na realizację zaplanowanych zakupów. Część działań promujących czytelnictwo będą mogły być natomiast kontynuowane do końca roku szkolnego 2023/2024.

Materiały

Sprawozdanie Priorytet 3 NPRCz za 2023 rok