Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Szef MEiN w Siedlcach: Trzeba modernizować oświatę, trzeba budować i rozbudowywać szkoły

Szef MEiN w Siedlcach: Trzeba modernizować oświatę, trzeba budować i rozbudowywać szkoły

Szef MEiN wziął udział w uroczystości otwarcia nowego skrzydła budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z ministerialnego programu „Inwestycje w oświacie”. Spotkanie było również okazją do tego, aby wspólnie z uczniami i nauczycielami placówki przywitać nowy rok szkolny.

Jakościowe inwestycje w polską edukację

Podczas wizyty w Siedlcach szef MEiN przypomniał o konieczności inwestowania w modernizację polskiej szkoły, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki dla rozwoju edukacyjnego młodzieży. –13,7 mld złotych przekazaliśmy na poprawę infrastruktury oświatowej. I dalej będziemy przekazywać środki finansowe na ten cel. Trzeba modernizować oświatę, trzeba budować i rozbudowywać szkoły, trzeba sprawiać, żeby warunki uczenia się naszych dzieci i warunki pracy naszych nauczycieli były jak najlepsze. Wszystko dla przyszłości naszej Ojczyzny – mówił szef MEiN.

Rozbudowa szkoły podstawą lepszego kształcenia

Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach została rozbudowana o nowe skrzydło, w którym będzie znajdować się część dydaktyczna. Inwestycja zwiększyła potencjał edukacyjny placówki, która cieszy się dobrą opinią uczniów i rodziców. Dzięki tej rozbudowie możliwa będzie jeszcze lepsza i pełniejsza formacja uczniów. Umożliwi ona również większą swobodę prowadzenia zajęć i zapewni komfortową przestrzeń dla młodzieży. W ramach inwestycji powstanie także profesjonalna biblioteka – Multimedialne Centrum Informacji. Całkowity koszt inwestycji to ponad 15 mln zł. 5 mln zł pochodzi z ministerialnego programu „Inwestycje w oświacie”, a 10 mln zł ze środków własnych Fundacji Nasza Szkoła.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2011 r. z inicjatywy członków Fundacji Nasza Szkoła. Obecnie uczy się w niej ok. 300 uczniów i pracuje blisko 40 nauczycieli. Kształcenie i wychowanie młodzieży skupia się na wartościach chrześcijańskich. Zadaniem szkoły jest również wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, a także szacunku do drugiego człowieka. Placówka korzystała z programów: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i „Laboratoria Przyszłości”.