Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

„Szkoła do hymnu” 2023 – podsumowanie

„Szkoła do hymnu” 2023 – podsumowanie

W prawie 20 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych o symbolicznej godzinie 11:11 zabrzmiał hymn narodowy. Do tegorocznej akcji „Szkoła do hymnu” przystąpiło blisko 4 mln uczniów i prawie 600 tys. nauczycieli. Jak co roku nie zawiodły także szkoły polskie i polonijnie na całym świecie – do akcji zgłosiło się blisko 500 placówek. Wspólnie ze społecznością szkolną Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych „Mazurka Dąbrowskiego” zaśpiewał także Minister Edukacji i Nauki. Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie, obecność i radosną manifestację patriotyzmu!

Budowanie i wzmacnianie jedności narodowej

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 środowisko oświatowe wspólnie zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego, dając tym samym wyraz szacunku do Ojczyzny, polskiej historii i narodowych tradycji. Akcja „Szkoła do hymnu” odbywała się w tym roku po raz szósty.

Wychowanie do patriotyzmu młodego pokolenia

Tegoroczna edycja inicjatywy zgromadziła prawie 4 mln uczniów (3 882 403) oraz blisko 600 tys. nauczycieli (581 574) z całego kraju. Do akcji włączyły się również szkoły polonijne z całego świata. W tym roku do udziału w akcji zgłosiło się blisko 500 placówek (488) z 50 krajów. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Niemiec i Irlandii.

Patriotyzm współczesnej młodzieży

W akcję „Szkoła do hymnu” włączył się również minister Przemysław Czarnek, który zaśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego” razem z młodzieżą i nauczycielami Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Szef MEiN podczas swojej wizyty w placówce przypomniał o potrzebie kształtowania postaw patriotycznych oraz budowania tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia. – Razem z uczniami oraz nauczycielami, w przeddzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odśpiewaliśmy hymn w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Wspólnie wyraziliśmy radość z naszej niepodległości, dumę z naszej polskości. Przelana krew przez naszych przodków każe nam stać na straży niepodległości i suwerenności narodu polskiego. Dzięki postawie naszych przodków mówimy po polsku, jesteśmy dumni z bycia Polakami. Chcemy polskość, która jest wielką wartością, przenosić na następne pokolenia – mówił minister Przemysław Czarnek podczas uroczystości.

#SzkołaDoHymnu w mediach społecznościowych

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi relacjami ze śpiewania hymnu narodowego, które w mediach społecznościowych były udostępniane z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu. Dziękujemy całemu środowisku oświatowemu za udział w akcji. Jesteśmy przekonani, że wspólne świętowanie ważnych dla naszej Ojczyzny rocznic przyczyni się do wzmocnienia poczucia więzi i jedności narodowej wśród uczniów i nauczycieli w kraju oraz poza jego granicami.