Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Szkoła pamięta 2023 – ponad 11 tys. placówek wzięło udział w tegorocznej akcji

Szkoła pamięta 2023 – ponad 11 tys. placówek wzięło udział w tegorocznej akcji

Za nami piąta edycja akcji „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. W ramach przedsięwzięcia młodzież odwiedzała miejsca pamięci, porządkowała groby, paliła znicze i wspominała osoby ważne dla lokalnej wspólnoty. Tegoroczna odsłona projektu zgromadziła ponad 11 tys. szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych z całego kraju. Zaangażowało się w nią ponad 1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczycieli.

Pamięć o polskiej historii i bohaterach narodowych

Inicjatywa każdego roku gromadzi tysiące szkół i miliony polskich uczniów, którzy chcą przywołać pamięć o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych. Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy naszych bliskich oraz tych, którzy zapisali się na kartach polskiej historii. Nawiązuje tym samym do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Tegoroczne inicjatywy realizowane w ramach akcji „Szkoła pamięta”

Każdego roku inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Cieszy fakt, że wzrasta świadomość historyczna młodych ludzi, bo im większa świadomość i wiedza, tym lepsze zrozumienie historii i dziejów naszego narodu.

W ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia uczniowie, wychowawcy i opiekunowie odwiedzali lokalne miejsca pamięci i poznawali związane z nimi historie. Sprzątali bezimienne i opuszczone groby, przygotowywali wystawy szkolne poświęcone lokalnym bohaterom i ważnym postaciom historycznym, tworzyli prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych, poszukiwali pamiątek rodzinnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowywali prezentacje na ich podstawie. Wśród podejmowanych działań znalazły się także wycieczki patriotyczne, spotkania muzyczne i poetyckie.

O zaangażowaniu w akcję młodzi uczestnicy informowali w mediach społecznościowych, zamieszczając swoje relacje z oznaczeniem #SzkołaPamięta. Niektóre placówki wzięły udział w akcji już piąty raz.

Wśród najczęściej podejmowanych działań było odwiedzanie lokalnych cmentarzy, by w ciszy i zadumie przywołać pamięć o zmarłych oraz uporządkować miejsca spoczynku. W prace te zaangażowali się m.in. uczniowie ze: Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kusocińskiego w Myśliborzu, Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu czy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu.

Po raz pierwszy w akcję włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce. Młodsi uczniowie przygotowali z tej okazji album z pracami plastycznymi pt. „Spacer po moim mieście”. Nieco starsi w ramach lekcji historii podzielili się opowiadaniami rodzinnymi, a także stworzyli wystawę pamiątek rodowych. Zaprezentowali również społeczności szkolnej prezentację multimedialną poświęconą historycznym miejscom gminy Praszka i wykonali tematyczne plakaty. Członkowie szkolnego koła wolontariatu wybrali się z kolei na cmentarz parafialny, by uporządkować groby i zapalić znicze przy zbiorowej mogile narodowych bohaterów. W ramach projektu przeprowadzono także konkurs fotograficzny pt. „Pokaż nam kawałek swojej małej ojczyzny”. Dzieci wykonały zdjęcia, na których uwieczniły budowle i miejsca związane z historią regionu.

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu odwiedziła groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Z kolei uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Władysławowie wzięli udział w lekcji historii dotyczącej okupacji hitlerowskiej na ziemiach obecnego powiatu tureckiego. Obejrzeli również unikatowe fotografie historyczne.

Pamięć o bohaterach naszej przeszłości uczniowie przywoływali także podczas muzycznych spotkań. Wzruszające polskie pieśni patriotyczne wybrzmiały w Szkole Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie oraz w Przedszkolu Publicznym w Brzegu.

Cieszy fakt, że w inicjatywę zaangażowało się wiele placówek przedszkolnych. Dzieci z Przedszkola nr 28 w Lublinie wraz z opiekunami odwiedziły pomniki znajdujące się w najbliższej okolicy: Matek Sybiraczek, Józefa Piłsudskiego oraz Unii Lubelskiej. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie natomiast zorganizował spotkanie artystyczne, podczas którego wybrzmiały wiersze polskich poetów. Wychowawcy z Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce przygotowali dla najmłodszych wyjątkowe zajęcia dotyczące postaci historycznych. W ramach akcji „Szkoła pamięta” opracowano bajkę edukacyjną o patronie placówki. Dzieci upamiętniły również postać Fryderyka Chopina. Obejrzały film o życiu kompozytora i wysłuchały fragmenty polskich tańców ludowych.

Nauczyciele i wychowawcy placówek oświatowych biorących udział w tegorocznej edycji przedsięwzięcia zgodnie podkreślają potrzebę angażowana młodych w tego typu inicjatywy. Dzięki akcji „Szkoła pamięta” dzieci i młodzież uczą się nie tylko szacunku do polskiej tradycji, ale również pielęgnują w sobie miłość do ojczyzny i pamięć historyczną.

„Szkoła pamięta” w ubiegłych latach

Po raz pierwszy akcja „Szkoła pamięta” została zrealizowana w 2019 r. Każda edycja gromadzi ponad 1 mln uczniów z kilkunastu tysięcy szkół, przeszkoli i placówek oświatowych. W ubiegłym roku w przedsięwzięcie zaangażowało się prawie 1,7 mln uczniów oraz 156 tys. nauczycieli. W inicjatywę włączyła sie wówczas także młodzież polonijna, dla której ważne jest kultywowanie i pielęgnowanie polskiej tradycji poza granicami naszego kraju.

Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczycieli z ponad 11 tys. placówek (11 120).

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i aktywne uczestnictwo!