Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

#SzkołaDlaWas – uczniowie z Ukrainy otrzymują sprzęt do nauki zdalnej

Dzieci z Ukrainy, które uczą się zdalnie, otrzymują sprzęt komputerowy w ramach akcji „Szkoła dla Was”. Inicjatywa to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki, GovTech, Związku Cyfrowa Polska oraz Poczty Polskiej i Fundacji Wolność i Demokracja. Dziś w siedzibie MEiN grupa ukraińskich dzieci wraz z opiekunami odebrała laptopy, które posłużą im do nauki zdalnej.

– Bardzo się cieszę, że dzieci i młodzieży z Ukrainy otrzymują tego rodzaju sprzęt, który jest potrzebny do tego, by byli w kontakcie ze swoimi szkołami ukraińskimi – mówił minister Przemysław Czarnek. Podkreślił, że w obecnej sytuacji sprzęt komputerowy to niezbędne narzędzie do pogłębiania wiedzy i rozwoju intelektualnego ukraińskich uczniów.

Szef MEiN dziękował wszystkim partnerom akcji za zaangażowanie i wspieranie dzieci z Ukrainy: – Cieszę się, że ta akcja przynosi już tak wymierne efekty – dodał minister.

Znaczna liczba ukraińskich dzieci, które przebywają w Polsce, korzysta z nauki zdalnej w systemie ukraińskim. Wsparcia w tym zakresie udzielają szkoły, udostępniając uczniom sprzęt i sale do nauki. Pomocne są także laptopy zbierane w ramach akcji „Szkoła dla Was”. Taki sprzęt jest czyszczony, odpowiednio przygotowywany do ponownego użycia i zabezpieczony, aby mógł być wykorzystany do nauki zdalnej.

W jaki sposób dołączyć do akcji?

Podmioty, które chcą nieodpłatnie przekazać sprzęt (minimum 10 sztuk), mogą zgłosić się na adres mailowy szkoladlawas@cyfrowapolska.org. Podarowany sprzęt trafi do specjalnych centrów serwisowych, w których będzie skontrolowany, zabezpieczony, zapakowany i przygotowany do użytku szkolnego. Następnie zostanie rozdysponowany pomiędzy osoby potrzebujące, które deklarują chęć kontynuowania nauki w Polsce w ramach ukraińskiego systemu oświaty. Partnerem akcji są Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja Pomoc Polakom w Potrzebie, a także Fundacja Przyjaciel Misji wraz z innymi organizacjami pozarządowymi. W akcję zaangażowana jest również Poczta Polska wraz z fundacją korporacyjną „Pocztowy Dar”. Dzięki temu zaangażowaniu uczniowie w szybki i bezpośredni sposób otrzymują sprzęt.

Przekazywany sprzęt musi być w pełni działający, wolny od zauważalnych uszkodzeń czy usterek i mieć nie więcej niż 5 lat. Do sprzętu przekazywanego przez firmy będą miały zastosowanie ulgi podatkowe – zerowy VAT oraz możliwość zaliczenia wartości darowizny jako kosztu uzyskania przychodu.