Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Technik elektromobilności zawodem przyszłości

Technik elektromobilności zawodem przyszłości

Elektromobilność to istotny trend na rynku motoryzacyjnym. Jej rozwój jest również ważnym elementem polityki gospodarczej i energetycznej. W kolejnych latach po polskich drogach będzie jeździć coraz więcej aut o napędzie elektrycznym. Rozwój tej gałęzi przemysłu będzie wymagał odpowiedniej kadry, która będzie posiadała wiedzę i praktyczne umiejętności związane z m.in. obsługą samochodów elektrycznych, a także produkcją czy projektowaniem stacji ładowania. Stąd też omawiana z przedstawicielami branży motoryzacyjnej propozycja nowego zawodu technik elektromobilności.

– Rozwój kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Naszym celem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy w czasie nauki będą zdobywać praktyczne umiejętności. Ważne jest także to, aby oferta kształcenia w szkołach branżowych i technikach odpowiadała na wyzwania obecnego i przyszłego rynku pracy. Stąd też rozmowy na temat wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu technik elektromobilności – mówi wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Sekretarz Stanu w MEiN podkreśla, że zmiany zachodzące w gospodarce, zmiany klimatyczne czy transformacja energetyczna obligują do stałego poszerzania oferty kształcenia: – Jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami. Staramy się odpowiadać na wyzwania wynikające m.in. z rozwoju nowych technologii czy transformacji energetycznej. Fachowcy z zakresu elektromobilności są i będą poszukiwani na rynku pracy, dlatego chcemy, aby młodzi ludzie mogli kształcić się w tym zawodzie – dodaje.

Branżowe forum edukacyjne dla branży motoryzacyjnej

Forum branżowe dla branży motoryzacyjnej odbyło się 31 stycznia br. Było to kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podczas dyskusji pracodawcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Klimatu ustalili m.in. zapotrzebowanie na rynku pracy na nowy zawód, kształcony w technikum, w zakresie elektromobilności.

Z kolei 5 kwietnia br. w ramach forum odbyły się warsztaty, podczas których pracodawcy rekomendowali wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu pn. technik elektromobilności. Zaproponowano ogólny zarys zawodu.

Jak wskazuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, nowy zawód jest odpowiedzią na przemiany zachodzące w branży motoryzacyjnej: – Branża motoryzacyjna dziś jest w momencie wielkiej zmiany. Przechodzimy na napędy zeroemisyjne, czyli w praktyce już za niewiele lat będziemy mogli kupić nowy samochód bateryjny, wodorowy albo taki, do którego będziemy mogli używać paliw syntetycznych. Dlatego tak kluczowa jest inicjatywa polegająca na doprecyzowaniu, czy potrzebny jest nowy zawód. Ten zawód to technik elektromobilności.

Jednocześnie dodaje, że technik elektromobilności będzie wkrótce pełnił kluczową rolę w zakresie obsługi, naprawy samochodów: –  Technik elektromobilności to osoba, która z jednej strony będzie miała umiejętności techniczne, ale z drugiej będzie w stanie obsługiwać, naprawiać samochody, które mają zupełnie inny układ napędowy, bo elektryczny. Oprócz dotychczasowych umiejętności potrzebne będą jeszcze umiejętności z obszaru prądu, elektroniki.

Propozycja nowego zawodu technik elektromobilności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektromobilności powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych i hybrydowych, dotyczącą min. budowy pojazdów elektrycznych – baterii, układów (np. budowa podwozia, układu hamulcowego), zasilania (ogniwa paliwowe).

Powinien także posiadać następujące umiejętności:

 • postępowania z wysokimi napięciami,
 • diagnozowania i naprawy baterii i ogniw,
 • diagnozowania i naprawy silników elektrycznych,
 • diagnozowania i naprawy elektrycznych układów napędowych,
 • diagnozowania i naprawy układów pracy baterii,
 • rozłączania typowych zabezpieczeń układów elektrycznych (procedury bezpieczeństwa),
 • przygotowania pojazdu elektrycznego do naprawy.

W opinii pracodawców z branży motoryzacyjnej kształcenie zawodowe w zakresie elektromobilności uczeń będzie mógł realizować u pracodawcy, np. w serwisie lub stacji demontażu, po wcześniejszym zrealizowaniu treści nauczania związanych z budową, elektromechaniką lub mechaniką pojazdów samochodowych.

Zaplanowano kolejne spotkanie z pracodawcami, aby zweryfikować podstawę programową kształcenia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, a w ten sposób dostosować te zawody do aktualnie obowiązujących technologii. Kwalifikacja wyodrębniona w tych zawodach po modyfikacji byłaby pierwszą kwalifikacją w zawodzie technik elektromobilności, traktowaną jako podbudowa do nowego zawodu. W związku z tym technik elektromobilności byłby kształcony w technikum i w branżowej szkole II stopnia.

Uczestnicy rozmów

Spotkania dotyczące wprowadzenia nowego zawodu zgromadziły ekspertów z branży motoryzacyjnej, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, instytucji związanych z kształceniem i egzaminowaniem. Byli wśród nich przedstawiciele:

 • Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów,
 • Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
 • Polskiej Izby Motoryzacji,
 • Ogólnopolskiego Związków Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów,
 • Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności,
 • Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej,
 • Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków PMPS Pekaes,
 • Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych,
 • Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS,
 • Polskiej Grupy Motoryzacyjnej,
 • Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych,
 • Związku Dealerów Samochodów,
 • Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • Instytutu Badań Edukacyjnych.