Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Trzecie rozstrzygnięcie w ramach programu „Inwestycje w oświacie”

Trzecie rozstrzygnięcie w ramach programu „Inwestycje w oświacie”

Trzecie rozstrzygnięcie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowanego na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Przedstawiamy listę kolejnych 21 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 9 mln zł.

Inwestycje w szkołach niesamorządowych

Program Inwestycje w oświacie to wsparcie przeznaczone na inwestycje w szkołach niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Program „Inwestycje w oświacie” wypełnia tę lukę i umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki, pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej.

O wsparcie w formie dotacji celowej mogły ubiegać się podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Środki z programu pomogą w dostosowaniu infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Wyniki dwóch rozstrzygnięć

Przedstawiamy trzecie rozstrzygnięcie, w ramach którego 21 placówek otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 9 mln zł.

W ramach pierwszego i drugiego rozstrzygnięcia 110 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 91 mln zł.

Budżet programu wynosi 100 mln zł.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl.

Trzecie_rozstrzygnięcie_w_ramach_programu_Inwestycje_w_oświacie