Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Wojewódzka inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji 2023 w Tykocinie

Wojewódzka inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji 2023 w Tykocinie

Popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia to najważniejszy cel Dnia Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). O możliwościach wzbogacenia i uatrakcyjnia zajęć lekcyjnych dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym mówił wiceminister Dariusz Piontkowski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie. W placówce zorganizowano wojewódzką inaugurację DNTE.

Uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego

Podczas inauguracji DNTE w Tykocinie wiceminister Dariusz Piontkowski zwrócił uwagę na rosnącą obecność nowych technologii w życiu młodych ludzi. Zaznaczył, że jest to szansa, aby wykorzystać je także w procesie kształcenia:

– Nie uciekniemy od tego. Dzieci używają nowoczesnych urządzeń i trzeba je wykorzystać do tego, aby uatrakcyjnić naukę – mówił. – Dużo łatwiej zapamiętać jakieś elementy skomplikowane z biologii fizyki, chemii czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, jeżeli oprócz słów dzieci i młodzież zobaczą obraz i to jeszcze obraz 3D. Na pewno będzie to bardziej przemawiało niż wyłącznie słowa albo wyraz napisany kredą na tablicy – dodał wiceminister.

Sekretarz Stanu w MEiN przypomniał, że od kilku lat uczniowie mają dostęp do podręczników w wersji elektronicznej. Dodał jednocześnie, że będą one udoskonalane i unowocześniane: – Chcemy doprowadzić do tego, aby te elektroniczne podręczniki były jeszcze bardziej wirtualne i elektroniczne niż zwykłe odzwierciedlenie pdf. Część wydawnictw już to robi, przygotowuje pomoce dydaktyczne w wersji tylko do użytku elektronicznego – zauważył.

Wiceminister przypomniał, że dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”, na który rząd przeznaczył ponad miliard złotych, nowoczesne pomoce dydaktyczne są dostępne w każdej szkole.

– To jest przyszłość i od tego już nie uciekniemy. Organy prowadzące muszą sobie zdawać sprawę, że trzeba zainwestować również w te nowoczesne technologie. My z budżetu państwa przekazujemy ogromne środki na wyposażenie szkół. „Laboratoria Przyszłości” to program, który pozwolił, by w każdej praktycznie szkole uzyskać środki na zakup nowoczesnego sprzętu – dodał.

W wydarzeniu wzięli udział także: Podlaska Kurator Oświaty Beata Pietruszka oraz dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Tykocin i samorządowcy. Uczestnicy przyglądali się lekcjom pokazowym z wykorzystaniem nowych technologii.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to przedsięwzięcie zainaugurowane w 2018 r. Jest inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Z Okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji są organizowane zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych, które prezentują, w jaki sposób można wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji.

Do udziału w tegorocznej edycji DNTE zgłosiło się ponad 200 szkół z całego kraju.